Đào tạo kỹ thuật mọi cấp độ

  • Sự kiện Quy trình gia công chi tiết từ bản vẽ 2D

    Với những kiến thức được học từ trường lớp bạn chưa thể nào áp dụng  ngay vào những công việc thực tế, và bên cạnh đó bạn cũng cần hiểu ngoài thực tế thế nào để có động lực học tốt và học đúng những gì mình cần, hiểu đúng quy trình thì bạn sẽ […]