TP Hồ Chí Minh (Sài Gòn)

Bình Dương

Với các khu công nghiệp ngày càng được mở rộng tại Bình Dương, kèm theo đó là vốn FDI mảng kỹ thuật đổ vào tỉnh này càng nhiều thì yêu cầu nguồn nhân lực kỹ thuật là điều không tránh khỏi Trung tâm ADVANCE CAD tại Bình Dương đào tọa các phần mềm cơ khí CAD […]

Đồng Nai

Trung tâm ADVANCE CAD xây dựng chi nhánh tại tỉnh Đồng Nai vào khoảng đầu năm 2016. Tỉnh Đồng Nai là một trong những nơi phát triển rất mạnh về các lĩnh vực sản xuất công nghiệp, khoa học – kỹ thuật với nhiều khu công nghiệp lớn như: Khu công nghiệp AMATA Khu công […]