TP Hồ Chí Minh

Trung tâm ADVANCECAD hiện tại có 2 chi nhánh tại TP. Hồ Chí Minh. Ngoài lớp học CAD/CAM được được mở hàng tháng tại 2 chinh nhánh ở tphcm này còn có các buổi sự kiện được tổ chức về giới thiệu phần mềm, định hướng nghề nghiệp, bổ trợ kiến thức. Trụ sợ chỉnh [...]

Đồng Nai

Trung tâm ADVANCE CAD xây dựng chi nhánh tại tỉnh Đồng Nai vào khoảng đầu năm 2016. Tỉnh Đồng Nai là một trong những nơi phát triển rất mạnh về các lĩnh vực sản xuất công nghiệp, khoa học – kỹ thuật với nhiều khu công nghiệp lớn như: Khu công nghiệp AMATA Khu công […]