Đào tạo kỹ thuật mọi cấp độ

Khóa học cad cam được nhiều người theo học tại Trung tâm Advance Cad. Bạn có thể chọn học Autocad, học mastercam, học CNC, học lập trình cam, thiết kế inventor, thiết kế nx, gia công nx, thiết kế khuôn, gia công khuôn, học cad cam nâng cao. Và các chương trình đào tạo điêu khắc, giày dép, nữ trang, đế giày, phần mềm kỹ thuật chuyên ngành khác.