Khai báo định dạng xuất NC trên Creo Parametric

Khai báo định dạng xuất NC trên Creo Parametric
Đánh giá!

Trong file code NC vừa được tạo ra chưa có tên chương trình, những câu lệnh đầu chưa theo ý muốn, cần phải hiệu chỉnh lạu để xuất file phù hợp với người lập trình.

Cách làm:

Từ menu Applications chọn NC Post Processor  , xuất hiện hộp thoại Option File Generator.xuat-nc.1

Chọn Open  -> Chọn loại máy cần sử dụng

 

xuat-nc.2

Định nghĩa tên chương trình mặc định: Start/End of Program, tick chọn Program number (see Program Number tab)xuat-nc.3

Thiết lập thông số như hình.xuat-nc.4

Gán những mã lệnh đầu chương trình.

Chọn tab Genaral , đánh dấu chọn vào ô Output user defined startup blocks, xuất hiện thêm thẻ Start Prog.xuat-nc.5

Chọn tab Start Prog, tăng giá trị lên 1, nhập đoạn mã muốn xuất hiện đầu chương trình.xuat-nc.6

Hãy cho biết cảm nhận của bạn?

comments

Posted in: