Tính năng thiết kế nhanh xDesign Solidworks

Tính năng thiết kế nhanh xDesign Solidworks

Có một số quy trình công việc theo tình huống mà bạn có thể thực hiện trong xDesign, không tồn tại trong SOLIDWORKS. Một số trong các quy trình và chức năng này cũng đã được đưa vào SOLIDWORKS, như các tính năng Shaded Sketch ContourBreadcrumb. Hàm trước được tạo trong xDesign và hàm sau được hình thành trong một sản phẩm nền tảng 3DExperience và được ra mắt trong SOLIDWORKS vào năm 2016.

Dưới đây là danh sách các tính năng và quy trình công việc khác có sẵn trên xDesign có nhiều khả năng và chức năng hơn trong SOLIDWORKS. Những tính năng hoặc quy trình công việc nào bạn muốn thấy trong SOLIDWORKS?

Fillet Full Round ( bo hết cạnh) bằng cách chọn nhiều mặt và cạnh

Tạo Fillet (trong một tính năng) cho nhiều khối Part

Các tính năng và tập hợp con siêu tính năng

Siêu tính năng đang sử dụng

Chụp phác thảo cho các bản phác thảo khác

Công cụ hướng dẫn thiết kế trong xDesign

Fillet nhanh

Tính năng khóa quyền sở hữu tập tin

Bộ ba tương tác

Tạo mặt phẳng

Ngoài các quy trình và khả năng làm việc ở trên, xDesign có một bộ phím tắt giới hạn so với SOLIDWORKS. Danh sách này sẽ phát triển với mỗi bản cập nhật, dưới đây là các phím tắt có sẵn cho người dùng ngày hôm nay.

Phím cách: Xem khối

ESC: Thoát

F1: Mở phần help

Ctrl + S: Lưu

N: Bình thường

F: Thu phóng để Vừa

L: Dòng lệnh

Phím mũi tên: Xoay mô hình theo hướng đó

Phím Control + mũi tên: Xoay mô hình theo hướng đó

Phím Shift + phím mũi tên: Xoay mô hình 90 độ theo hướng đó

Kiểm soát + Z: Hoàn tác

Kiểm soát + Y: Làm lại

Bạn muốn thử #xDesign để thử tính năng yêu thích ? Nhấp vào liên kết này xdesign.solidworks.com để tham gia

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *