khuôn nhựa

Th11
21

Chuyển giao công nghệ thiết kế và gia công khuôn hoàn chỉnh

Với kinh nghiệm hơn 5 năm về đào tạo thiết kế, gia công khuôn tại VIệt Nam, chúng tôi đã giúp nhiều cá nhân có công việc phù hợp, những công ty giải tỏa được khó khăn khi nhân sự chưa đáp ứng được công việc hoặc có sự thay đổi nhân sự đột xuất. […]

DETAIL
Th12
19

Chuyên đề_Thiết kế và gia công khuôn trên Creo Parametric 3.0

Giới thiệu tổng quan Creo Parametric. Những bạn trẻ thì việc tìm hiểu phần mềm mới thuận lợi hơn rất nhiều so với người đi làm lâu năm, vì thời gian không có nhiều do vậy đa phần bạn chỉ học chuyên sâu một hoặc 2 phần mềm, không chỉ tiết kiệm chi phí mà […]

DETAIL