Tạo ràng buộc lắp ráp trên phần mềm Inventor

Tạo ràng buộc lắp ráp trên phần mềm Inventor

Mục lục

1/ Tại sao phải tạo ràng buộc trong môi trường lắp ráp trên phần mềm Inventor

Có nhiều cách để di chuyển các thành phần  lắp ráp. Nếu một thành phần  lắp ráp không phải là  cố định hoặc không bị ràng buộc hoàn toàn, ta có thể di chuyển nó trong vùng lắp ráp. Các ràng buộc sẽ xoá một vài bậc tự do của thành phần lắp ráp này. Có thể dịch chuyển một thành phần lắp ráp theo các bậc tự do còn lại.

Khi một chi tiết hoặc một cụm lắp được cố định nó sẽ được cố định trong hệ toạ độ lắp ráp. Chi tiết cố định này sẽ được mô tả bằng một biểu tượng riêng trên cửa sổ duyệt. Bất kỳ thành phần lắp ráp nào trong một lắp ráp cũng có thể được cố định. Thành phần lắp ráp đầu tiên của lắp ráp được tự động cố định tuy nhiên ta có thể huỷ bỏ trạng thái cố định của nó.

Một thành phần lắp ráp cố định thì không giống như các thành phần lắp ráp ràng buộc khác. Một thành phần lắp ráp cố định được cố định vào hệ trục toạ độ lắp ráp. Một thành phần lắp ráp ràng buộc thì có  quan hệ với các thành phần lắp ráp khác mà định nghĩa vị trí của nó. Đây là sự tác động lẫn nhau giữa các thành phần lắp ráp. Ví dụ nếu ta dùng công cụ Move hoặc Rotate để tạm thời định vị lại một thành phần lắp ráp được ràng buộc khi Update thành phần lắp ráp này sẽ trở lại vị trí ràng buộc của nó.

Khi dịch chuyển một thành phần lắp ráp cố định bằng công cụ Move hoặc Rotate, bất kỳ thành phần lắp ráp nào  mà có ràng buộc tới nó sẽ cùng dịch chuyển tới vị trí mới của thành phần lắp ráp cố định.

1.1/ Hiển thị các bậc tự do có sẵn

Kích chuột phải vào chi tiết trong cửa sổ duyệt hoặc cửa sổ đồ hoạ sau đó chọn Properties. Trong hộp hội thoại Properties chọn nút Occurrence, đánh dấu vào hộp kiểm Degrees of Freedom sau đó kích chuột vào OK. Để tắt chế độ hiển thị bậc tự do ta bỏ đánh dấu hộp kiểm trên. Ta cũng có thể sử dụng tuỳ chọn Degrees of Freedom trong menu View.

1.2/ Thay đổi trạng thái cố định của một thành phần lắp ráp.

Kích chuột phải vào chi tiết trên cửa sổ duyệt sau đó chọn hoặc bỏ đánh dấu vào Grounded. Khi chọn vào Grounded tức chúng ta đã cố định chi tiết này lại, còn bỏ chọn Grounded thì ngược lại.

thay đổi trạng thái cố định của một thành phần lắp ráp

2/ Sử dụng các công cụ tạo ràng buộc lắp ráp

Để tạo ràng buộc các chi tiết với nhau trong môi trường Assembly, chung ta chọn vào lệnh Constraint. Lúc này xuất hiện hộp thoại Place Constraint

công cụ tạo ràng buộc lắp ráp

Trong hộp thoại Place Constraint có khá nhiều Tab khác nhau, trong đó tab Assenbly chưa các chức năng, công cụ ràng buộc giúp lắp ghép các chi tiết lại với nhau.

Trong phần Type, chúng ta tìm hiểu đến công cụ Mate như hình bên dưới

công cụ tạo ràng buộc lắp ráp

Chọn Flush trong phần Solution

công cụ tạo ràng buộc lắp ráp

Sau đó, bên màng hình đồ họa nhấp chọn vào hai bề mặt như sau, lập tức hai bê mặt này sẽ trùng nhau như hình bên dưới

công cụ tạo ràng buộc lắp ráp

Trong phần Solution, nhấp chọn vào lệnh Mate thay cho lệnh Flush, lúc này 2 bề mặt sẽ tiếp xúc với nhau

công cụ tạo ràng buộc lắp ráp

Vẫn ở tùy chọn cũ là Type: Mate và Solution: Mate. Nhấp chọn vào 2 bề mặt như hình sau

công cụ tạo ràng buộc lắp ráp

Lúc này 2 bề mặt sẽ tiếp xúc với nhau, đồng nhĩa hai chi tiết này đồng tâm

công cụ tạo ràng buộc lắp ráp

Nhấn Apply để xác nhận và chọn vào Insert trong phần Type và Mate trong phần Solution

công cụ tạo ràng buộc lắp ráp

Bên màng hình đồ họa, chúng ta nhấp chọn vào 2 đối tượng như sau

công cụ tạo ràng buộc lắp ráp

Lúc này hai chi tiết sẽ được lắp ghép như hình bên dưới

công cụ tạo ràng buộc lắp ráp

Quay trở lại điểm bắt đầu, chúng ta chọn vào các tùy chọn trong hộp thoại Place Constraint

công cụ tạo ràng buộc lắp ráp

Nhập chọn vào 2 đối tượng như sau

công cụ tạo ràng buộc lắp ráp

Lúc này hai chi tiết sẽ được lăp ghép như sau

công cụ tạo ràng buộc lắp ráp

Sau đó chúng ta tùy chỉnh lại trong phần Solution và hai chi tiết sẽ được đổi chiều lắp ghép như hình sau

công cụ tạo ràng buộc lắp ráp

Ở trường hợp khác, chúng ta tùy chỉnh hộp thoại Place Constraint như sau

công cụ tạo ràng buộc lắp ráp

Chọn vào hai bề mặt

công cụ tạo ràng buộc lắp ráp

Lặp tức 2 bề mặt sẽ ghép như hình sau

công cụ tạo ràng buộc lắp ráp

Nhập giá trị 45 vào trong phần Angle. Hai bề mặt sẽ hợp với nhau một góc 45 độ

công cụ tạo ràng buộc lắp ráp

Ở ví dụ khác, chúng tao chọn vào Tangent trong phần Type và Outside ở phần Solution

công cụ tạo ràng buộc lắp ráp

Nhấp chọn vào 2 bề mặt như sau

công cụ tạo ràng buộc lắp ráp

công cụ tạo ràng buộc lắp ráp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *