Một số tài liệu Robot – 100% Free

Mục lục

1/ Lý thuyết về robot (English)

Cuốn sách này liên quan tới gần một thập kỷ nguyên cứu hệ thống động lực học phi tuyến, và giảng dạy các khoá đại học và sau đại học. Sách cung cấp hai chủ đề cơ bản và nâng cao về động học và động lực học của robot. Nội dung của cuốn sách được giữ ở mức cân bằng giữa lý thuyết và thực tế. Nhiều khái niệm được giải thích sâu sắc và cách sử dụng được nhấn mạnh. Hầu hết lý thuyết và chứng minh đã được giải thích. Các chủ đề được lựa chọn đang rất được quan tâm và rộng trong lĩnh vực robot.

1.1/ Cuốn sách phù hợp cho sinh viên

Nhằm giúp bạn hiểu rõ kiến thức về robot, cuốn sách THEORY OF APPLIED ROBOTICS. Cuốn sách được thiết kế dành cho sinh viên kỹ thuật, là tài liệu học tập, tìm hiểu về lý thuyết cơ bản của robot học. Kiến thức này có thể sử dụng để phát triển các chương trình máy tính để phân tích động học, động lực học và kiểm soát các hệ thống robot.

1.2/ Nội dung hướng dẫn

0. Introduction

I. Kinematics

 1. Rotation kinematics
 2. Orientation kinematics
 3. Motion kinematics
 4. Foward kinematics
 5. Inverse kinematics
 6. Angular velocity
 7. Velocity kinematics
 8. Numerical Methods in Kinematics

II. Dynamics

 1. Acceleration Kinematics
 2. Motion Dynamics
 3. Robot Dynamics

III.Control

 1. Path Planning
 2. F Time Optimal Control
 3. Control Techniques

Link download: https://eleccompengineering.files.wordpress.com/2015/03/reza_n-_jazar_theory_of_applied_robotics.pdf

 

2/ Thiết kế và lắp ráp Robot

Cuốn sách tập trung giới thiệu phương pháp thiết kế, chế tạo từng loại robot cụ thể bao gồm robot di động điều khiển bằng giọng nói, robot dựa trên hành vi ứng xử, robot phỏng sinh học, robot đi bộ, robot hoạt động dưới nước, hoạt động trên không, tay máy và robot mô phỏng bàn tay người.

Các robots này đều được trình bày chi tiết từ thiết kế, mạch điều khiển, chương trình máy tính, các linh kiện cần dùng cho đến phương pháp chế tạo cụ thể.

Với những hướng dẫn cực kỳ chi tiết và đầy đủ, bạn có thể thực hiện theo và nắm được những kiến thức liên quan, và trong quá trình làm cũng sẽ tự học thêm những kiến thức thực tiễn mà không tài liệu nào có thể thay thế được.
Tài liệu gồm hơn 300 trang, với hơn 10 loại robot, đảm bảo sẽ giúp bạn hiểu và nắm được những gì cần thiết để đi sâu vào từng loại. Trong quá trình làm sẽ phát sinh chi phí, do đó để theo đuổi đam mê bạn cũng cần chuẩn bị kinh phí tương đối.

Link download: https://www.tinhgiac.com/wp-content/uploads/2015/05/WWW.TINHGIAC.COM-huong_dan_thiet_ke_va_lap_rap_robot_tu_cac_linh_kien_thong_dung.pdf

 

3/ Matlab và Simulink cho điều khiển tự động

MATLAB cung cấp một môi trường cho các lập trình viên phân tích và trực quan hóa dữ liệu và phát triển các thuật toán. Simulink là một môi trường đồ họa và mô phỏng cho một thiết kế dựa trên mô hình của các hệ thống động. MATLAB và Simulink được sử dụng trong hàng không vũ trụ, ô tô, phần mềm và các lĩnh vực khác. Công ty cũng sản xuất gần 100 sản phẩm khác, bao gồm Polyspace, SimEvents, Stateflow và Simulink Real-Time (trước đây là xPC Target)

Đây là tài liệu dành cho những người đọc có kiến thức chuyên môn tốt, nhất là kỹ sư để có thể áp dụng phần mềm và các công cụ liên quan trên Matlab cho công việc của mình, việc sử dụng phần mềm sẽ giúp cho mô hình được chính xác hơn, những thông số rõ ràng hơn, là yếu tố để chứng minh năng lực và khả năng của sản phẩm.

3.1/ Nội dung hướng dẫn

 1. Cơ sở về Mabtlab và một vài Toolbox quan trọng. Phần này gồm các chương 1 – 5.
 2. Phần giới thiệu Simulink và các thư viện đi kèm. Phần này gồm các chương 6 – 9.
 3. Phần giới thiệu Motion Control Blockset, công cụ khảo sát các hệ thống điều khiển tự động. Phần này gồm các chương 10 – 12.

Link download: https://drive.google.com/file/d/12Z4fWiar_lqzN7ZbzRw3OSokLN6UJYgF/view

 

4/ Robot công nghiệp

Cuốn sách ” Điều khiển robot công nghiệp ” có nội dung là phân tích, tính toán cơ cấu cơ khí robot, thiết lập mô hình toán học, phân tích các cấu trúc và phương pháp thiết kế hệ thống điều khiển cho Robot

4.1/ Nội dung tài liệu

Chương 1 – Tổng quan về Robot công nghiệp.

Chương 2 – Động học vị trí Robot.

Chương 3 – Động học vị trí vi sai.

Chương 4 – Động lực học Robot.

Chương 5 – Thiết kế quỹ đạo chuyển động.

Chương 6 – Điều khiển chuyển động Robot.

Chương 7 – Hệ thống điều khiển lực.

Chương 8 – Cơ cấu chấp hành và cấu trúc hệ thống điều khiển.

Chương 9 – Cảm biến trong Robot

Link download: http://www.mediafire.com/file/phkypu1m7i7ygl5/229472718-%C4%90-i-%E1%BB%81-u-khi-%E1%BB%83-n-robot-c-o-ng-nghi-%E1%BB%87-p-ts-nguy-%E1%BB%85-n-m-%E1%BA%A1-nh-ti-%E1%BA%BF-n-270-trang.pdf

 

5/ Giáo trình kỹ thuật robot

Cuốn giáo trình này cũng không có tham vọng đưa ra tất cả các kiến thức về robot, mà chỉ giúp cho người đọc có cái nhìn toàn diện và cụ thể cho từng phần cấu trúc hình thành nên robot.

5.1/ Nội dung hướng dẫn

Chương 1: Giới thiệu về kỹ thuật robot.

Chương 2 : Nền tảng Robot.

Chương 3 : Biểu diễn hướng và vị trí.

Chương 4 : Động học Robot.

Chương 5 : Jacobi và động học vận tốc.

Chương 6 : Động lực học Robot.

Chương 7 : Bộ điều khiển Robot.

CHương 8 : Tạo quỹ đạo chuyển động của Robot.

Chương 9 : Cảm biến trang bị trên Robot.

Chương 10 : Xử lý giọng nói.

Link download: http://www.mediafire.com/file/ghew6hg6gbp5rmn/Robot+c%C3%B4ng+nghi%E1%BB%87p_tailieu_mua.pdf

 

6/ Robot dò line

6.1/ Nội dung hướng dẫn

Chương 1 : Tổng quan về vi điều khiển 805

Chương 2 : Tổng quan về robot, giới thiệu về robot dò đường.

Chương 3 : Thiết kế mô hình Robot dò line.

Chương 4 : Lập trình.

Chương 5 : Lắp ráp và kết luận.

Link download: http://www.mediafire.com/file/f97xpabn0jnvfpj/Robot_d%C3%B2_line.pdf

 

7/ Lý thuyết điều khiển tự động

7.1/ Nội dung hướng dẫn

Chương 1 : Đại cương về hệ thống điều khiển.

Chương 2 : Mô tả toán học hệ thống điều khiển liên tục.

Chương 3 : Đặc tính động học của hệ thống.

Chương 4 : Khảo sát tính ổn định của hệ thống.

Chương 5 : Đánh giá chất lượng hệ thống điều khiển.

Chương 6 : Thiết kế hệ thống điều khiển liên tục.

Chương 7 : Mô tả toán học hệ thống điều khiển rời rạc.

Chương 8 : Phân tích và thiết kế hệ thống điều khiển rời rạc.

Chương 9 : Hệ thống điều khiển tự động phi tuyến.

Link download:http://www.mediafire.com/file/tidc4081ksw2qfa/Lythuyetdieukhientudong.pdf

 

8/ Thiết kế Robot dọn rác trên sông

Đồ án giúp bạn hình dung được mô hình robot dọn rác cơ bản và trình bày về quá trình thiết kế và thi công được board mạch sử dụng trong điều khiển Lập trình điều khiển Robot chạy và hoạt động được theo cáo yêu cầu đặt ra, nhằm đảm bảo tính an toàn cho Robot và việc sử dụng một cách dễ dàng cho người điều khiển Lập trình cho tay bấm điều khiển Robot thông qua việc thu phát sóng RF chuẩn truyền thông UART.

Link download:http://www.mediafire.com/file/8eix9ahg3pcx445/%C4%90%E1%BB%81+t%C3%A0i+Thi%E1%BA%BFt+k%E1%BA%BF+v%C3%A0+thi+c%C3%B4ng+robot+d%E1%BB%8Dn+r%C3%A1c+b%E1%BB%81+m%E1%BA%B7t+s%C3%B4ng+-+Lu%E1%BA%ADn+v%C4%83n%2C+%C4%91%E1%BB%93+%C3%A1n%2C+%C4%91%E1%BB%81+t%C3%A0i+t%E1%BB%91t+nghi%E1%BB%87p.pdf

 

9/ khiển quỹ đạo chuyển động Robot

9.1/ Nội dung hướng dẫn

Chương 1 : Giải bài toán động học.

Chương 2 : Giải bài Robot.

Chương 3 : Thiết kế quỹ đạo chuyển động cho Robot.

Chương 4 : Động lực học Robot.

Chương 5 : Điều khiển Robot.

Link download:http://www.mediafire.com/file/19j8ir7tn8x7uzr/Qu%E1%BB%B9_%C4%91%E1%BA%A1o_robot.pdf

 

10/ Điều khiển Robot Scara

Nội dung của luận văn đề cập tới vấn đề ” Nâng cao chất lượng điều khiển Robot Scara ” với mục tiêu điều khiển bền vững và bám chính xác quỹ đạo chuyển động.

10.1/ Nội dung hướng dẫn

Chương 1 :  Tổng quan về robot và điều khiển robot.

Chương 2 : Mô tả toán học đối tượng robot scara.

Chương 3 : Xây dựng mô hình hệ thống điều khiển.

Chương 4 : Mô phỏng với mô hình robot Scara Serpent.

Link download: http://www.mediafire.com/file/ioprb1pc1k67c1v/N%C3%A2ng_cao_ch%E1%BA%A5t_l%C6%B0%E1%BB%A3ng_robot_Scara.pdf

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *