Lắp ráp chi tiết 3D trong Solidworks

Lắp ráp chi tiết 3D trong Solidworks

Mục lục

1/ Môi trường lắp ráp chi tiết- Assembly:

1.1/ Môi trường lắp ráp:

Trong chương này trình bày các lệnh trên thanh công cụ Asembly, các thao tác lắp ráp các bản vẽ chi  tiết và đặt các ràng buộc thành một cụm chi tiết hay thành một máy cụ thể ở dạng 3D trên cơ Solidwork sở đó có thể mô phỏng các mô hình thiết kế. Chú ý khi làm việc với bản vẽ lắp ta luôn dùng các lệnh Zoom in\ OutZoom to Fit để Zoom to các mặt, chi tiết khi cần thiết và các lệnh PanRotate View để di chuyển cũng như xoay đối tượng khi chọn mặt lắp ghép. Ngoài ra còn được hỗ trợ bởi hai lệnh Move Component và Rotate Component trong thanh menu Assembly.

1.2/ Cách tạo môi trường làm việc mới:

Có 3 cách để tạo môi trường làm việc mới.

  • File – > New.
  • Nhấp chọn biểu tượng lệnh New .
  • Nhấn tổ hợp phím Ctrl + N.
  • Lắp ráp chi tiết 3D trong Solidworks1

Chọn vào Assembly để bắt đầu với việc lắp ráp các chi tiết.

1.3/ Đưa chi tiết vào môi trường Assembly:

Nhấp chọn biểu tượng hoặc vào lệnh Insert Components, lúc này hộp thoại Insert Component sẽ xuất hiện. Chúng ta nhấp chọn vào nút Browse và chọn đường dẫn đến chi tiết cần đưa vào môi trường lắp ráp.

Lắp ráp chi tiết 3D trong Solidworks2

2/ Các nhóm lệnh lắp ráp thông dụng:

2.1/ Lệnh Linear Component Pattern:

Lệnh này có chức năng sao chép hàng loạt một chi tiết theo đường thẳng, cách  thức hoạt động tương tự bên môi trường Part

Ngoài ra trong nhóm lệnh này còn có lệnh Circular Component PatternMirror Components,..v..v.. các lệnh này cũng có cách thức hoạt động tương tự bên môi trường Part.

2.2/ Lệnh Move Component:

Lệnh này có chức năng di chuyển một đối tượng trong môi trường Assembly theo phương bất kỳ nào đó với khoảng cách được xác định.

Ngoài ra trong nhóm lệnh này còn có lệnh Rotate Component: lệnh này cũng có cách thức hoạt động tương tự lệnh Move Component.

2.3/ Nhóm lệnh Assembly Features:

Lắp ráp chi tiết 3D trong Solidworks3

Trong đây có các lệnh : Hole Series, Hole Wizard, Simple Hole, Extruded Cut, Revolved Cut, Fillet, Chamfer, Weld Bead.

Các lệnh này có các thức hoạt động và ứng dụng tương tự bên môi trường Part.

3/ Lệnh Mate:

3.1/ Chức năng:

Lệnh này cho phép ta tạo ra các ràng buộc hạn chế một số bậc tự do tương đối của các chi tiết với nhau, tức ghép các chi tiết theo một ràng buộc cụ thể theo cơ cấu và chi tiết máy cụ thể.

3.2/ Gồm các mối ghép:

Lệnh này cho phép tạo các mối ghép sau:

Coincident: Cho phép hai mặt phẳng tiếp xúc với nhau.

Parallel: Cho phép ghép hai mặt phẳng song song và cách nhau một khoảng d.

Perpendicular: Cho phép ghép hai mặt phẳng vuông góc với nhau.

Concentic: Cho phép hai bề mặt cong, côn đồng tâm với nhau.

Tangent: Cho phép ghép hai bề mặt tiếp xúc với nhau.

3.2.1/ Ràng buộc trùng- Coincident:

Để thực hiện các quan hệ ràng buộc này, chúng ta nhấp chọn vào lệnh Mate . Xuất hiện hộp thoại Mate như sau

Lắp ráp chi tiết 3D trong Solidworks4

Ở phần Mate Selections, chọn vào hai bề mặt cần ràng buộc, sau đó chọn vào tùy chọn  Coincident   như sau

Lắp ráp chi tiết 3D trong Solidworks5Lắp ráp chi tiết 3D trong Solidworks6

Lúc này hai bề mặt sẽ tiếp xúc với nhau như hình

Lắp ráp chi tiết 3D trong Solidworks7

3.2.2/ Ràng buộc song song-Parallel :

Để thực hiện các quan hệ ràng buộc này, chúng ta nhấp chọn vào lệnh Mate . Xuất hiện hộp thoại Mate như sau

Lắp ráp chi tiết 3D trong Solidworks8

Ở phần Mate Selections, chọn vào hai bề mặt cần ràng buộc, sau đó chọn vào tùy chọn  Parallel  như sau

Lắp ráp chi tiết 3D trong Solidworks9Lắp ráp chi tiết 3D trong Solidworks10

Lúc này hai bề mặt sẽ song song với nhau như hình

Lắp ráp chi tiết 3D trong Solidworks11

3.2.3/ Ràng buộc vuông góc- Perpendicular :

Để thực hiện các quan hệ ràng buộc này, chúng ta nhấp chọn vào lệnh Mate . Xuất hiện hộp thoại Mate như sau

Lắp ráp chi tiết 3D trong Solidworks12

Ở phần Mate Selections, chọn vào hai bề mặt cần ràng buộc, sau đó chọn vào tùy chọn  Perpendicular   như sau

Lắp ráp chi tiết 3D trong Solidworks13Lắp ráp chi tiết 3D trong Solidworks14

Lúc này hai bề mặt sẽ vuông góc với nhau như hình

Lắp ráp chi tiết 3D trong Solidworks15

3.2.4/ Ràng buộc đồng tâm- Concentic:

Để thực hiện các quan hệ ràng buộc này, chúng ta nhấp chọn vào lệnh Mate . Xuất hiện hộp thoại Mate như sau

Lắp ráp chi tiết 3D trong Solidworks16

Ở phần Mate Selections, chọn vào hai bề mặt cần ràng buộc, sau  đó chọn vào tùy chọn  Concentic    như sau

Lắp ráp chi tiết 3D trong Solidworks17Lắp ráp chi tiết 3D trong Solidworks18

Lúc này hai bề mặt sẽ đồng tâm với nhau như hình

Lắp ráp chi tiết 3D trong Solidworks19

3.3.5/ Ràng buộc tiếp tuyến- Tangent:

Để thực hiện các quan hệ ràng buộc này, chúng ta nhấp chọn vào lệnh Mate . Xuất hiện hộp thoại Mate như sau

Lắp ráp chi tiết 3D trong Solidworks20

Ở phần Mate Selections, chọn vào hai bề mặt cần ràng buộc, sau  đó chọn vào tùy chọn  Tangent    như sau

Lắp ráp chi tiết 3D trong Solidworks21Lắp ráp chi tiết 3D trong Solidworks22

Lúc này hai bề mặt sẽ vuông góc với nhau như hình

 

Lắp ráp chi tiết 3D trong Solidworks23Lắp ráp chi tiết 3D trong Solidworks24

4/ Chèn chi tiết tiêu chuẩn từ thư viện:

Lắp ráp chi tiết 3D trong Solidworks25

Các bạn nhấp chọn vào Design Library và chọn vào phần Toolbox

Lắp ráp chi tiết 3D trong Solidworks26

Phía dưới, chúng ta nhấp chọn vào Add in now

Lúc này sẽ xuất hiện các tiêu chuẩn hiện có hiện này trên thế giới như sau:

Lắp ráp chi tiết 3D trong Solidworks27

Nhấp đúp chuột vào tiêu chuẩn muốn sử dụng, lập tức sẽ xuất hiện các danh mục chi tiết tiêu chuẩn như hình

Lắp ráp chi tiết 3D trong Solidworks28

Tiếp tục chọn vào danh mục chi tiết cần sử dụng, lúc này ta sẽ có đầy đủ từng loại chi tiết có trong danh mục đó. Việc cuối cùng là nhấp chọn, giữ chuột và kéo vào môi trường Assembly để sử dụng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *