Khác nhau giữa phiên bản Catia cho sinh viên ( miễn phí ) và phiên bản thương mại

Không có sự khác nhau nhiều giữa phiên bản sinh viên và bản thương mại, nó chỉ khác ở chỗ đóng dấu các part để tránh bị làm dụng ( không dùng cho mục đích thương mại)


Các công cụ trong phiên bản sinh viên tương tự như bản full nhưng chỉ tập trung vào Mechanical workbench
3 Axis Surface Machining 2 (SMG) — Gia công mặt 3d và khoan
 Part Design (PDG) –Thiết kế các chi tiết phức tạp một cách nhanh chóng và chính xác
mô hình hóa đối tượng trong môi trường trực quan
 Assembly Design 2 (ASD) — Dễ dàng định ràng buộc, kiểm tra các phần lắp ráp một cách trực tiếp
 Generative Drafting 2 (GDR) –Xuất bản vẽ từ chi tiết hoặc khối ráp và cả các sơ đồ phức tạp
 Interactive Drafting 1 (ID1) — Định địa chỉ và tên thông tin cho các bản vẽ 2d theo yêu cầu
 Functional Molded Part (FMP) – Ứng dụng trong việc thiết kế chi tiết phù hợp với việc tạo khuôn ( khuôn nhựa, khuôn đúc)
 Structure Design 1 (SR1) –giúp thiết kế các chi tiết theo các tiêu chuẩn sức bền, như các đường cong hỗ trợ, gân, và các phần nối, vát,…
 Sheetmetal Design (SMD) – Giúp thiết kế chuyên biệt kim loại tấm
 Real Time Rendering 2 (RTR) –Render mô hình như thật, và mô phỏng hoạt động tương tự môi trường thực tế, tận dụng mọi nguồn lực của máy tính.
 Generative Shape Design (GSD) — Giúp thiết kế các hình dạng nâng cao dựa vào sự kết hợp của khung dây và nhiều bề mặt. Chưa kể tận dụng lại các đặc tính của các hình học trước đó
Ngoài ra còn có các công cụ phức tạp hơn, bạn có thể tham khảo thêm.
 Imagine and Shape (IMA) — Cho phép người thiết kế và kỹ sư mau chóng đưa ý tưởng trở thành một hình học cụ thể, có thể xem là công cụ phác thảo nhanh để mau chóng có mô hình mong muốn, một công cụ được khá nhiều người yêu thích
 DMU Kinematics Simulator (KIN) — Thiết lập, mô phỏng và phân tích cơ cấu với kích thước đa dạng.
 Photo Studio (PHS) — Cho phép xuất ra hình ảnh trung thực tăng hiệu quả thẩm mỹ và chất lượng tới người xem.

 Photo Studio Optimizer (PHO) — Is an essential complement to Photo Studio for
users who want to create images and movies that will match reality. PSO extends
PHS’s rendering capabilities with such advanced technologies as global illumination
and caustics.
 Freestyle Sketch Tracer (FSK) — Allows the integration of stylists’ work (such as 2D
painting) into a 3D format, as the basis for 3D virtual mock-ups.
 Freestyle Shaper 2 (FSS) — Provides powerful easy-to-use surface-based tools to
help designers create styled shapes, enabling even casual users to easily smooth
and trim curves and surfaces.
And also…
DMU Space Analysis 2 (SPA), Plant Layout 1 (PLO), Generative Part Structural Analysis 2
(GPS), NC Manufacturing Review 2 (NCG), Prismatic Machining 2 (PMG), Lathe Machining
2 (LMG), STL Rapid Prototyping (TL1), Object Manager 2 (COM), Instant Collaborative
Design 1 (CD1), IGES Interface 1 (IG1).

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *