File cài đặt phần mềm Catia V5 V6

File cài đặt phần mềm Catia V5 V6

Phần mềm CATIA (CATIA), một trong những phần mềm mạnh nhất và phổ biến nhất trong lĩnh vực thiết kế, kỹ thuật và sản xuất với máy tính (CAD / CAM / CAE), và nhiều hơn nữa để giúp các kỹ sư trong quy trình thiết kế công nghiệp được thiết kế. Một môi trường làm việc tích hợp để thúc đẩy sự sáng tạo và đổi mới, chia sẻ kiến ​​thức kỹ thuật trong quá trình thiết lập kết nối trực tiếp giữa sản phẩm thực tế và ảo ba chiều, các vòng giảm thiết kế và xây dựng và nhanh chóng thoải mái hơn và có thể đạt được Mục tiêu của một thiết kế ba chiều thực tế của sản phẩm đạt được.

Một tính năng chính của  phần mềm CATIA:

– Môi trường lập mô hình (Solid Model):
Đây là một tập hợp con của mô-đun Thiết kế Cơ khí được sử dụng để mô hình các bộ phận rắn (Solid) và mô hình thiết kế và thiết kế lắp ráp ,  (Sheetmetal), bản vẽ, công nghiệp, đầu tư và dung sai được sử dụng.
– Cấp độ mô hình:
Điều này ngoài việc xây dựng các khả năng mô hình hóa bề mặt phức tạp trong các điểm đám mây và có chức năng quét các tệp ba chiều.
– Môi trường gia công:
Sau khi xây dựng mô hình trong môi trường Mac, các khả năng gia công có thể dễ dàng gia công các thao tác cần thiết để tạo ra một mô hình của một mảnh trống và mọi giai đoạn gia công được xác định là di chuyển (hình động) Xem.
– Môi trường phân tích phần tử hữu hạn:
Những khả năng này có thể giúp môi trường và lắp ráp các bộ phận được tạo ra trong phần mềm và các tính năng như phân tích biến dạng, phân phối ứng suất và thu được.
– Thiết kế và phân tích các cơ chế:
Nó có thể giúp phần mềm Catia sau khi xác định các kết nối giữa các thành phần khác nhau của cơ chế, quan sát và phân tích cơ chế chuyển động.

Link tải Catia V5 V6

https://www.fshare.vn/folder/TVOJDW6TCZN2?token=1546590046

Pass RAR : hoquangdai.com

Lưu ý:
File cài đặt Catia V5- V6 nhằm phục vụ việc học tập nghiên cứu và sử dụng phần mềm Catia V5- V6 với mục đích học thuật, cá nhân, mọi vấn đề liên quan tới việc sử dụng Catia V5- V6 cho sản xuất chúng tôi không chịu trách nhiệm
Công ty cung cấp Catia V5- V6 có thể liên hệ với chúng tôi để giới thiệu bản quyền Catia V5- V6 cho những khách hàng có nhu cầu, hoặc báo cáo bài viết này nếu nó vi phạm các lợi ích của nhà cung cấp Catia V5- V6

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *