Điều khiển thiết bị bằng RF

Điều khiển thiết bị bằng RF

1.Module RF

a.Cấu tạo RF

Gồm có mạch phát và mạch thu. Mạch phát dùng bộ mã hóa PT2262 để mã hóa ra 6 kênh để phát đi. Mach thu dùng bộ giải mã SC2272 để giải mã ra 6 kênh giao tiếp với mach xử lí.

b. Nguyên lý của module RF

 • Nhấn số 1 chân D5 mạch phát lên 1 tương ứng chân D5 phần thu lên 1.
 • Nhấn số 2 chân D4 mạch phát lên 1 tương ứngchân D4 mach thu lên 1.
 • Tương tự nhấn phím 3, 4, 5, 6 lần lượt chân D3, D2, D1, D0 lên mức 1.

2. Mạch vi điều khỉển AT89S52

a. Sơ đô nguyên lí

b.Giải thích nguyên lí mạch điều khiển

 • Port 0 dùng để xuất mã số cho led 7 đoạn
 • Port 1 dùng để điều khiển mạch công suất
 • Port 2 dùng quét mã cấp nguồn cho led 7 đoạn
 • Port 3 dùng kết nối với bộ điều khiển từ xa bằng RF
 • 4 IC 74HC245 đệm dòng cho các port vi điều khiển

3.Mach led 7 đoan

a. Sơ đố nguyên lý

b.Giải thích nguyên lý

Led 7 đoạn được dùng ở đây là loai led anod chung. Do qua điều khiển nguồn led 7 đoạn thông qua transistor A1015 nên mã quét nguôn cũng là mã mức thấp

4.Module cách li điện áp AC và DC

a.Sơ đồ nguyên lý

b.Nguyên lý mạch công suât

 • Kí hiệu VAC và N là kí hiệu điện áp AC cấp cho tải
 • Khi kích mức 0 vào chân 2 opto MOC3020 thì phần sơ cấp được cấp điện ngay lập tức phần thứ cấp có dòng chạy kích triac BT138 dẫn. Tải được cấp nguồn

5.Giải thuật

a.Lưu đồ

b. Giải thích lưu đồ

 • Kiểm tra đóng mở thiết bị độc lập
 • Kiểm tra hẹn giờ thực thi cho thiết bị
 • Kiểm tra reset hết tất cả thiết bị

6.Mạch đảo chiều quay của động cơ

a.Sơ đồ nguyên lý

b.Giải thích nguyên lý

Khi ngõ vào Pl.o ở mức 1 thi OPAMP UI A có ngõ ra bằng ov kích Q3? đồng thời OPAMP U2A có ngõ ra gần bằng vcc kích Q2 làm động cơ quay theo 1 chiều. Khi ngõ vào Pl.o ở mức 0 thì ngõ ra UI A gần bằng vcc kích Ql5 đồng thời U2A có ngõ ra bằng ov kích Q4 làm động cơ đảo chiều ngược lại’

7.Mạch điều khiển tải chóp nháy

a.Sơ đồ nguyên lý

b. Giải thích nguyên lý

 • Khi ngõ vào P1.0 ở mức 1 thì transistor A1015 ngưng dẫn, mạch đa hài phi ổn không hoạt động làm MOC3020 ngưng và BT138 không được kích tải tắt.
 • Khi ngõ vào P1.0 ở mức 0 thì transistor A1015 dẫn, mạch đa hài phi ổn được cấp nguồn làm MOC3020 dẫn vả BT138 được kích tải tự động tắt mở với thời gian trễ 2ms.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *