Tạo bản vẽ 2D trên phần mềm Inventor

Tạo bản vẽ 2D trên phần mềm Inventor

Mục lục

1/ Đưa mô hình 3D vào môi trường Drawing

Để đưa chi tiết vào môi trường bản vẽ chi tiết, chúng ta nhấp chọn vào lệnh lệnh base  trên thanh công cụ. Xuất hiện hộp thoại Drawing View.

đưa mô hình vào môi trường drawing

Nhấp chọn vào nút Brower ở phần File để tìm đường dẫn đến chi tiết cần tạo bản vẽ chi tiết. Nhấp chọn Open để mở chi tiết này trong môi trường Drawing.

đưa mô hình vào môi trường drawing

Lúc này ở hộp thoại Drawing View sẽ xuất hiện các tùy chọn như sau:

  • Phần Orientation: định hướng hình chiếu chính là hình chiếu mở mặt nào của chi tiết.
  • View/ Scale Label: tùy chỉnh tỉ lệ, góc chiếu. Chọn 
  • Style: tùy chỉnh chế độ xem hình chiếu.

Nhấp chọn OK để xác nhận và trở về màn hình đồ họa. Chúng ta nhấp chuột vào điểm bất kì trên trang giấy để xác định vị trí của hình chiếu đầu tiên.

đưa mô hình vào môi trường drawing

 

2/ Lệnh tạo hình chiếu chi tiết Detail View

Lệnh Detail cho chép chúng ta tạo ra hình cắt, mặt cắt từ một hình chiếu nào đó trên bản vẽ.

Trên bản vẽ chúng ta có 3 hình chiếu cơ bản sau đây:

tạo hình chiếu chi tiết Detail View

Để thực hiện được lệnh này, chúng ta nhấp chọn vào lệnh Detail   trên thanh công cụ.

Di chuyển con trỏ chuột về lại màn hình đồ họa, nhấp chuột bất kỳ để xuất hiện hộp thoại Detail View. Tùy chỉnh hộp thoại như hình dưới đây.

tạo hình chiếu chi tiết Detail View

Về tại bản vẽ tạo một đường tròn bao quanh vị trí cần trích.

tạo hình chiếu chi tiết Detail View

Sau đó, nhấp chuột để xác định vị trí cho hình trích, kết quả sẽ được như hình sau đây.

tạo hình chiếu chi tiết Detail View

3/ Lệnh Break View

  • Lệnh Break cho chép chúng ta tạo ra hình chiếu được rút gọn từ một hình chiếu qáu dài để biểu diễn trên bản vẽ.
  • Để thực hiện được lệnh này, chúng ta nhấp chọn vào lệnh Break  trên thanh công cụ. Nhấp chọn vào hình chiếu trên bản vẽ, lúc này sẽ xuất hiện hộp thoại Break.
  • Tùy chỉnh các thông số trong hộp thoại, sau đó chọn 2 vị trí để làm vị trí cắt như hình.

Kết quả sau khi thực hiện lệnh sẽ, hình chiếu cả chúng ta sẽ có dạng như sau.

Lệnh Break View

 

4/ Ghi kích thước trên bản vẽ

4.1/ Lệnh Dimension

Để ghi kích thước cho bản vẽ, chúng ta nhấp chọn vào lệnh Dimension trong tab Annotate trên thanh công cụ.

Nhấp chọn vào các vị trí cần tạo kích thước, sau đó kéo về hướng và nhấp chọn vị trí đặt kích thước.

 Ghi kích thước trên bản vẽ

Xuất hiện hộp thoại Edit Dimension, chúng ta có thể chỉnh sửa giá trị, thông số về kích thước. Sau đó nhấp chọn OK để xác nhận và đóng hộp thoại.

 Ghi kích thước trên bản vẽ

4.2/ Lệnh Baseline

Để ghi kích thước cho nhiều đối tượng cùng lúc trong bản vẽ, chúng ta nhấp chọn vào lệnh Baseline trong tab Annotate trên thanh công cụ.

Sau đó, trên bản vẽ chúng ta bao chọn tất cả các đối tượng cần tạo kích thước như sau.

 Ghi kích thước trên bản vẽ

4.3/ Lệnh Chain

Để ghi chuỗi kích thước trong bản vẽ, chúng ta nhấp chọn vào lệnh Chain trong tab Annotate trên thanh công cụ.

Sau đó, trên bản vẽ chúng ta bao chọn tất cả các đối tượng cần tạo kích thước như sau.

 Ghi kích thước trên bản vẽ

Nhấp chọn Continue để tiếp tục.

 Ghi kích thước trên bản vẽ

4.4/ Lệnh Hole and Thread

Để ghi kích thước cho các đối tượng là lỗ khoan, lỗ ren hay các lỗ liêu chuẩn khác trong bản vẽ, chúng ta nhấp chọn vào lệnh Hole and Thread trong tab Annotate trên thanh công cụ.

Sau đó nhấp chọn vào các lỗ cần tạo kích thước, kéo ra và đặt vị trí cho các kích thước này như hình sau.

 Ghi kích thước trên bản vẽ

Để chỉnh sửa kích thước nào đó, nhấp chuột phải và chọn vào lệnh Edit Hole Note.

 Ghi kích thước trên bản vẽ

Lúc này sẽ xuất hiện hộp thoại Edit Hole Note, chúng ta sẽ tùy chỉnh ở trong hộp thoại này theo ý muốn.

 Ghi kích thước trên bản vẽ

Nhấp chọn OK sau khi đã hoàn thành việc chỉnh sửa

 

5/ Ghi chữ (TEXT) trên bản vẽ

Lệnh Text cho chép chúng ta tạo ra các ghi chú trên bản vẽ chi tiết. Để thực hiện được lệnh này, chúng ta nhấp chọn vào lệnh Text  trên thanh công cụ.

Nhấp chọn một vị trí bất kỳ trên bản vẽ, lúc này sẽ xuất hiện hộp thoại Format Text.

Ghi chữ (TEXT) trên bản vẽ

Ở hộp thoại soạn thảo này có đầy đủ các chức năng cơ bản để chúng ta thể hiện ghi chứ trên bản vẽ theo ý muốn.

Sau khi nhập nội dung xong, nhấp chọn OK để xác nhận và kết thúc lệnh.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *