Ai là người thiết kế và phát triển sản phẩm?

Ai là người thiết kế và phát triển sản phẩm?

Công việc tạo ra sản phẩm mới thường phức tạp và liên quan tới nhiều người trong công ty, nhưng sẽ có 3 bộ phận chính liên quan tới công việc phát triển sản phẩm mới này.


Bộ phận Marketing
Bộ phận này giúp kết nối các bộ phận công ty với khách hàng. Giúp nhận diện các cơ hội của sản phẩm, các phân vùng thị trường, và các nhu cầu của khách hàng. Đội ngũ marketing cũng là người thu xếp các mối quan hệ với khách hàng như thông báo về sản phẩm, thiết lập giá cả mong muốn, và cả các chương trình khuyến mãi đi kè.
Bộ phận thiết kế
Đóng vai trò cốt lõi trong việc tạo nên các đặc điểm hình dáng vật lý của sản phẩm, thõa mãn mong muốn của khách hàng. Thiết kế không dừng lại ở mặt hình dáng mà còn ở cả yếu tố công nghệ như phần cơ khí, điện, điện tử,.. Và những yếu tố thiết kế nâng cao như kiểu dáng công nghiệp, thiết kế ergonomic, ..
Bộ phận gia công
Đảm bảo những yêu cầu của sản phẩm từ bộ phận thiết kế, những yêu cầu về tính năng, vận hành và cũng tham gia vào việc thiết kế hệ thống, dây chuyền sản xuất cho sản phẩm đó.
Rộng hơn thì bộ phận gia công này còn liên quan tới việc mua bán, lắp đặt và phân phối sản phẩm. Và thường được gọi với tên Supply chain.


Với những thông tin như trên thì bộ phận phát triển sản phẩm cũng cần được đào tạo thêm kiến thức ( cho những cá nhân chưa nắm rõ chuyên nghành) như nghiên cứu thị trường, thiết kế cơ khí, thiết kế điện, .. Thậm chí là những yếu tố về tài chính và bán hàng.

Nhóm chính và nhóm hỗ trợ trong phát triển sản phẩm mới

Một số dự án đơn giản được phát triển bởi các cá nhân đơn lẻ, song chủ yếu sẽ có các nhóm dự án phụ trách. Nhóm này sẽ được lập ra với một lãnh đạo, chịu trách nhiệm xuyên suốt, nhóm sẽ gồm 2 nhóm nhỏ là nhóm chủ chốt và nhóm hỗ trợ. Nhóm chủ chốt thường rất ít để đảm bảo gặp nhau và làm việc với nhau liên tục, còn nhóm hỗ trợ có thể vài chục tới hàng ngàn người liên quan.
Nhóm chính cũng có thể gồm các công ty thứ 3, để hỗ trợ quá trình phát triển sản phẩm như công nghệ thiết kế, kiến thức liên quan và hỗ trợ gia công, thiết kế các phần liên quan của sản phẩm.

Xem thêm:

Thiết kế sản phẩm từ A-Z

Gia công sản phẩm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *