Khi đề cập đến solidworks nâng cao thường thì người ta hay liên tưởng đến thiết kế mặt, thiết kế các sản phẩm công nghiệp đơn giản và phức tạp, vì khi đó không phải là các khối đơn giản thông thường, mà cần nhiều kiến thức về các lệnh nâng cao trong solidworks. Những lệnh nâng cao thường ít được các tài liệu đề cập, và đa phần sẽ có trong các video hướng dẫn, do phần nâng cao hướng dẫn tương đối rườm rà vì vậy mà các tài liệu là sách không thể truyền đạt nổi, còn nếu có thì sẽ không đủ bài tập để bạn thực hành, do vậy việc học phần solidworks nâng cao qua sách khá hạn chế và cũng chưa có tài liệu nào trình bày phần thiết kế solidworks nâng cao.

solidworks-nang-cao
Vậy thì bạn cần tìm các bài tập hoặc tài liệu từ nước ngoài để tham khảo với từ khóa Product design, surface modeling, tất nhiên bạn phải có khả năng tiếng Anh tương đối để có thể hiểu được tài liệu này.

Tài liệu thiết kế mặt phức tạp trong solidworks:

https://drive.google.com/file/d/0B73HdH-QUgbDMTV6WndrbktaUEU/view?usp=sharing

sach-solidworks-nang-cao

Tài liệu và bài tập học solidwork nâng cao.

http://globalsite.solidworks.com/files/2008_2009-advanced-modeling-workbook_lr-1.pdf

Hướng dẫn thiết kế mặt trong solidworks


Hướng dẫn thiết kế solidwork nâng cao

Cách thứ hai là tìm mua các tài liệu là dvd tự học solidworks phần thiết kế sản phẩm hoặc phần chuyên về thiết kế mặt trong solidworks.
Cuối cùng và nhanh chóng nhất là tìm học các khóa học solidworks nang cao dành cho người đi làm. Bạn sẽ hoàn toàn chủ động được công việc, học là sử dụng được không phải lo lắng việc bỏ thời gian tự học rồi cuối cùng cũng không thể làm nên cơm cháo gì.
KHóa học solidworks cho người đi làm.

Bạn nênn lưu link này lại, chúng tôi sẽ cập nhật thêm các tài liệu miễn phí lên đây.