HỌC VIÊN NHẬN ĐƯỢC GÌ KHI THAM GIA KHÓA HỌC NÀY?

Sử dụng phần mềm: Làm chủ được Solidworks, thành thạo các công cụ trong môi trường thiết. Những kinh nghiệm, phương pháp giúp thao tác nhanh hơn. Mô hình hóa 3D từ các bản vẽ 2D hoặc vẽ 3D xuất phát từ ý tưởng

Áp dụng cho công việc:  Những kiến thức đã học được áp dụng vào công việc thực tế, hiểu quy trình công việc và các bước thực hiện đối với bất kỳ một nhiệm vụ hay dự án nào

Tư duy thiết kế: Học viên sẽ hiểu và hình thành tư duy thiết kế, giải quyết được các công việc thiết kế sản phẩm khó, phức tạp và tối ưu hóa thời gian làm việc

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO KHÓA HỌC SOLIDWORKS

Phần 1. Giới thiệu – Phác thảo 2D-3D

 1. Giới thiệu – làm quen giao diện Solidworks
 2. Khởi tạo – lưu trữ thiết kế
 3. Thao tác chuột – phím trên phần mềm
 4. Tổng quan quy trình tạo khối 3D
 5. Phác thảo – các công cụ phác thảo 2D
 6. Ràng buộc các đối tượng phác thảo
 7. Thực hành phác thảo 2D

phát thảo 2d-3d


Phần 3. Lắp ráp mô hình 3D trong mô hình Assembly

 1. Khởi tạo Assembly
 2. Các ràng buộc cơ bản trong môi trường Assembly
 3. Hiệu chỉnh lắp ráp
 4. Lắp ráp cụm chi tiết
 5. Tạo trọng tâm và xác định trọng tâm chi tiết.

Lắp ráp mô hình 3D


Phần 5 – Ôn tập và kiểm tra cuối khóa

 1. Ôn tập tổng quát cuối khóa
 2. Kiểm tra cuối khóa
 3. Ôn tập thi chứng chỉ quốc tế CSWA (đăng ký riêng)
 4. Thi chứng chỉ tại trung tâm và nhận kết quả

Phần 2. Thiết kế mô hình khối 3D – Solid Features

 1. Các lệnh tạo khối Extrude, Revolve
 2. Tạo các chuẩn (Workplane, Axis, point)
 3. Các lệnh tạo khối Sweep
 4. Hiệu chỉnh 3D (Fillet, Chamfer, Shell, Rib… )
 5. Lệnh hỗ trợ thiết kế nhanh (Pattern, Mirror… )
 6. Chọn vật liệu cho chi tiết
 7. Tính toán khối lượng của thiết kế

Thiết kế mô hình khối 3D


Phần 4 – Nhập văn bản, BOM, xuất file DWG

 1. Khởi tạo bản vẽ 2D – các tiêu chuẩn bản vẽ
 2. Cách thiết lập template mẫu
 3. Tạo hình chiếu 2D từ thiết kế 3D
 4. Các công cụ trình bày bản vẽ 2D
 5. Ghi kích thước -dung sai

xuất bản vẽ 2D

Kiến thức giảng dạy trong khóa CSWP

 • Bài 1

  Configuration (thiết kế theo tham số)→quy tắc  dựng 3D để tránh lỗi phát sinh khi Config:

  • Config basic.
  • Config bằng Design Table (Config sử dụng bảng tính Excel).
  • Config bằng Equation.
 • Bài 2

  Lệnh xử lý đối tượng nâng cao (delete face, move face, translate face, rotate face, move copy bodies…). 1 số lệnh thiết kế nâng cao như Wrap, Flex, Deform, Indent…1 số lệnh surface hỗ trợ xử lý đối tượng như Copy face, Replace face…

 • Bài 3

  Import file trung gian (thiết kế bằng bất kỳ 1 phần mềm nào khác như Creo, Catia, Inventor…) và file Part (thiết kế bằng SolidWorks) vào file bản vẽ hiện tại.

 • Bài 4

  Sketch 3D→Curve→Advance Sweep/ Advance Loft/ Advance Boundary

 • Bài 5

  Multi bodies design (hạn chế lỗi trong quá trình chỉnh sửa thiết kế).

 • Bài 6

  Asemmbly Advance/ lắp ráp 1 số cụm chi tiết máy có các kết cấu cơ khí như bánh răng (Gear), cơ cấu CAM, bản lề (Hinger), trục vít bánh vít, pully & đai (Belt), dây xích (Chain)…Advance Mate

 • Bài 7

  Tạo mô hình phân rã→mô phỏng tháo lắp cơ bản và nguyên lý hoạt động cho cụm Assembly

 • Bài 8

  Tạo mô hình phân rã→Drawing

 • Bài 9

  Tạo bảng kê trong Drawing

Những công cụ được dạy trong khóa CSWP

 1. Tạo/Cắt khối mô hình: sweep, loft
 2. Tạo lỗ hổng
 3. Sao chép các đối tượng theo đường thẳng, theo vòng
 4. Ràng buộc theo phương trình
 5. Ghi kích thước
 6. Chi tiết nhiều khối Solid
 7. Chọn một hoặc nhiều vật thể trong part đa khối
 8. Thuộc tính khối lượng
 9. Di chuyển hoặc xóa mặt
 10. Điều kiện khống chế
 11. Chèn Component
 12. Ràng buộc cơ bản và nâng cao
 13. Các mối liên hệ: mặt phẳng, trục tọa độ, liên hệ ràng buộc
 14. Nguyên công trong một Assembly
 15. Phát hiện các Component giao nhau
 16. Các trạng thái chịu
 17. Di chuyển/Xoay Component
 18. Ràng buộc bên ngoài
 19. Design tables Thiết kế theo tham số
 20. Kích thước và mô hình hóa đối tượng

Hiện này có nhiều loại mối hàn do đó để trình bày chúng trên bản vẽ bạn cần phải nắm được các khái niệm về mối hàn, với một kết cấu phức tạp thì việc thể hiện thông qua phần mềm Cad là không khả thi, do đó bạn phải dùng phần mềm chuyên dùng để thiết kế Soliworks với định dạng 3D rồi linh hoạt xuất chúng thành các bản vẽ, nếu cần thiết có thể chỉnh lại trên phần mềm Cad, với cách này thì hiệu quả thiết kế là tối ưu.

Nội dung đào tạo:

 • Các công nghệ hàn hiện nay
 • Biểu diễn mối hàn
 • Các tiêu chuẩn kĩ thuật về Hàn
 • Lên kết cấu cho một số chi tiết thường gặp
 • Giới thiệu về modul hàn trên Solidworks
 • Giao diện Weld Design
 • Các tùy chọn về mối hàn
 • Thể hiện mối hàn trên mô hình 3D
 • Thực hành thiết kế kết cấu
 • Xuất bản vẽ
 • Hiệu chỉnh bản vẽ

Nội dung giảng dạy

1/ Linear Edge Flange

2/ Curved Edge Flange

3/ Miter Flange

4/ Closed Corner

5/ Gauge Tables

6/ Bending calculation options.

7/ Bend Allowance

8/ Bend Deduction


9/ K-Factor

10/ Hem

11/ Jog

12/ Sketched Bend

13/ Forming Tool

14/ Unfold and Fold

15/ Flatten


Sau khi kết thúc khóa học này học viên sẽ nắm được hết các công cụ dùng để thiết kế kim loại tấm bên cạnh đó trung tâm ADVANCE CAD sẽ hỗ trợ học viên thêm phần mở rộng chuyên đề về Sheet Metal

 1. Cách định khoảng cách lỗ khoan, dột/ dập đến mép chi tiết đảm bảo tính bền cho chi tiết (tránh tình trạng lỗ gần mép chi tiết sau khi gia công tạo hình, mép chi tiết bị cong vênh, khi lắp ghép các tấm lại với nhau không đảm bảo tính thẩm mỹ, khả năng chịu lực dễ bị phá hỏng…).
 2. Đặc biệt: Ứng dụng Configuration bằng Design Table ( tức là đưa về file Excel) gán biến kích thước, set khoảng cách từ tâm lỗ đến mép chi tiết, sử dụng hàm logic có trong file Excel không cho khoảng cách từ tâm lỗ đến mép chi tiết vượt quá giá trị tới hạn…
 3. Trải phẳng tấm tạo bản vẽ theo tiêu chuẩn

Nội dung giảng dạy

1/ Spline Creation và 3D Sketch Creation.

2/ 3D Curve Creation.

3) Boundary Surface.

4/ Filled Surface.

5/ Sweep Surface.

6/ Planar Surface.

7/ Knit Surface.


8/ Trim Surface.

9/ Untrim Surface.

10/ Move Face.

11/ Extend Surface.

12/ Fillet.

13/ Thicken.


Sau khi kết thúc khóa học này học viên sẽ được trang bị kiến thức về xử lý Surface nhằm

 1. Tạo ra những chi tiết nâng cao có hình dáng phức tạp mà nếu dùng các công cụ Solid rất khó hoặc mất rất nhiều thời gian để xử lý.
 2. Xử lý được hiện tượng khi file trung gian Import vào môi trường Solid Works bị vỡ từ Solid thành Surface.
 3. Nắm được mối quan hệ chuyển đổi qua lại giữa 2 hình thức thiết kế bằng Solid và Surface.
 4. Hỗ trợ khi chỉnh sửa đối tượng được Import vào môi trường thiết kế khi không còn lịch sử dựng hình (tức là mất History Tree).
 5. Thiết kế ngược, dựng lại đối tượng 3D từ file Scan 3D.

Đặc biệt trung tâm có mở rộng thêm 1 chuyên đề về Import file Scan 3D vào môi trường thiết kế của Solid Works, phát hiện ra mặt bị lỗi, mặt bị giao nhau và cách xử lý (ví dụ như xử lý bằng công cụ Import Diagnostics…).

Yêu cầu học viên phải có kiến thức về Surface hoặc đã tham gia lớp thiết kế Surface tại trung tâm ADVANCE CAD…!

 • Buổi 1

  Kiểm tra surface + Hướng dẫn thêm surface

 • Buổi 2

  Import + di chuyển data cho đúng gốc tọa độ
  Kiểm tra xử lý lỗi hình học + phục hồi data

 • Buổi 3

  Thực hành

 • Buổi 4 - 5

  Kiểm tra bề dày sản phẩm, xử lý các lỗi co rút

  Kiểm tra Draft + Draft nghiêng thoát khuôn + Fillet

  Kiểm tra Undercut + Xử lý Undercut

 • Buổi 6

  Thực hành

 • Buổi 7

  Tạo Project

  (Chọn vật liệu + giá trị co rút)

  Lấp lổ + hốc để hoàn thiện phân khuôn Cavity, core

  (Nếu mặt không đạt thì tiến hành lấp thủ công)

 • Buổi 8

  Thực hành

 • Buổi 9

  Tiến hành tách cavity + core

  Tiến hành cắt Insert

  Cắt Slide

 • Buổi 10

  Cắt tạo Lifter

  Cắt ty lõi + ty đẩy

  Tạo Layout

 • Buổi 11

  Thực hành

 • Buổi 12

  Thiết kế hệ thống kênh dẫn

  Thiết kế hệ thống làm mát

 • Buổi 13

  Check khuôn

  Check vật đúc

 • Buổi 14

  Thực hành

Khóa học mô phỏng động học với Solidworks giúp bạn thiết lập liện kết và mô phòng chuyển động giữa các cấu kiện, cách  chuyển động, điểm cố định và các liên kết cho đối tượng như liên kết chuyển động dạng thanh răng bánh răng, chuyển động ăn khớp giữa bánh răng, chuyển động giữa dây đai, bánh đai,.. Bạn có thể thấy sự chuyển động của các chi chiết trong công  cụ cơ khí. Phần mô phỏng động học Solidworks này rất cần thiết cho việc quan sát các chuyển động của các chi tiết nhằm giúp bạn xác định được khả năng làm việc của các chi tiết cơ khí. Bạn có thể hiệu chỉnh lại các lỗi sai sót nếu có. Ngoài ra bạn cón có thể sử dụng cho những mục đích thương mại như giới thiệu sản phẩm với khác hàng…

Nội dung đào tạo:

 • Thế nào là mô phỏng động học
 • Khả năng phần mô phỏng động học của phần mềm Inventor
 • Các lý thuyết liên quan đến động học (lực, vận tốc, gia tốc,..)
 • Hướng dẫn thiết kế các thành phần
 • Lắp ráp chi tiết
 • Giới thiệu giao diện phần mô phỏng
 • Các ràng buộc khi mô phỏng
 • Cách khai báo tham số ràng buộc
 • Các ràng buộc nâng cao
 • Thực hành mô phỏng cơ bản
 • Thực hành mô phỏng nâng cao
 • Ôn tập và kết thúc khóa

Nội dung chương trình học này giúp chúng ta áp vào kiểu vật liệu và các lực tác dụng chi tiết cho mẫu thiết kế, thông thường ta sử dụng thao tác mô phỏng động học để tối ưu hóa toàn bộ thiết kế củng như việc chọn vật liệu, kích thước các thành phần, dự đoán độ biến dạng, chuyển vị, tính toán áp suất, nhiệt độ,.. Đây là phần khá quan trọng trong việc tạo các mẫu thiết kế cơ khí, ta dùng nó xác định độ bền cũng như khả năng làm việc của mẫu thiết kế trong quá trình làm việc thực tế của các công cụ cợ khí.

Nội dung đào tạo:

 • Tổng quan về phần tử hữu hạn
 • Các phân tích động lực học thường gặp
 • Thiết kế chi tiết mô phỏng
 • Chia lưới
 • Áp dụng các điều kiện biên
 • Tính toán kết quả
 • Xử lý kết quả
 • Đánh giá kết quả theo các yêu cầu kỹ thuật
 • Thực hành
 • Ôn tập và kết thúc khóa.

CÁC HÌNH THỨC ĐÀO TẠO CỦA KHÓA HỌC

Chương trình đào tạo thiết kế cơ khí trên Solidworks cơ bản dành cho người mới, bắt đầu nhập môn với phần mềm. Nội dung giảng dạy cung cấp những kiến thức nền tảng về cách sử dụng phần mềm: Thiết lập môi trường làm việc, sử dụng các nhóm công cụ phát thảo 2D và dựng mô hình 3D, chỉnh sửa mô hình 3D, lắp ráp các chi tiết part trong môi trường Assembly, Xuất bản vẽ 2D trong môi trường Drawing.

Cuối khóa học viên thực hiện bài kiểm tra để được cấp chứng nhận của trung tâm | Trường hợp nếu học viên muốn thì chứng CSWA thì có thể đăng ký riêng để được hỗ trợ lệ phí thi và tổ chức thi.

 

XEM CHI TIẾT NỘI DUNG KHÓA HỌC

 • Lớp thiết kế cơ khí nâng cao này sẽ đi sâu vào kiến thức của từng module trong môi trường thiết kế: Part, Assembly và Drawing. Ngoài ra còn hướng dẫn thêm các nội dung bổ trợ kỹ năng giúp giảm thời gian thiết kế sản phẩm
 • Để học được lớp nâng cao cần phải biết về cơ bản trên phần mềm Solidworks hoặc đã tham gia lớp cơ bản (CSWA) tại trung tâm ADVANCE CAD | [Lưu ý: Những trường hợp đã biết sử dụng Solidworks cơ bản và đăng ký học lớp nâng cao (CSWP) thì sẽ phải thực hiện một bài kiểm tra đầu khóa của trung tâm]

Học kèm:

 • Dành cho những ai không có thời gian cố định (Thường xuyên đi công tác, đi công trình, tăng ta) Hoặc những ai cảm thấy khả năng sử dụng máy tính kém và khả năng tiếp thu chậm
 • Nội dung chương trình đào tạo là bất kỳ tùy thuộc vào người học đăng ký (Nếu là các module nâng cao yêu cầu phải thiết kế được cơ bản được trên phần mềm Solidworks)

Học Online:

 • Dành cho những ai ở quá xa không đến được các chi nhánh trung tâm hoặc đang sinh sống và làm việc tại nước ngoài
 • Việc hướng dẫn sẽ thông qua các phần mềm hỗ trợ Teamviewer hoặc Skype

Module nâng cao là các khóa học dành cho những công việc đặc thù: Thiết kế kim loại tấm (Sheet metal), Thiết kế kết cấu khung hàn (Wendment), Thiết kế bề mặt (Surface), Mô phỏng phân tích lực (Solidworks Simulation).

Để tham gia được khóa học sử dụng các module nâng cao yêu cầu người học viên phải trải qua lớp đào tạo cơ bản của trung tâm hoặc có thể thiết kế cơ bản trên phần mềm Solidworks

Khóa học dành cho các công ty chuyển đổi công nghệ, ứng dụng phần mềm Solidworks vào quá trình thiết kế và sản xuất

Đào tạo nhân lực để phục vụ cho công việc hiện tại của công ty

Giảng viên sẽ hỗ trợ thêm đối với công việc thiết kế các sản phẩm đặc thù của công ty

Có những loại chứng chỉ Solidworks quốc tế nào ?

Tương ứng với mỗi chứng chỉ Solidworks quốc tế trung tâm ADVANCE CAD sẽ có một chương trình đào tạo riêng biệt:

 • CSWA (Chứng chỉ học thuật): Khóa đào tạo cơ bản đầu dành cho ai mới bắt đầu học
 • CSWP (Chứng chỉ chuyên nghiệp): Khóa đào tạo thiết kế nâng cao, từ cơ sở khóa cơ bản học viên sẽ tiếp tục được dạy những nội dung nâng cao trong môi trường thiết kế để xử lý được những sản phẩm có hình dạng phức tạp, giảm thời gian thiết kế, hướng dẫn một số công cụ đặc biệt
 • CSWPA-Sheet Metal: Thiết kế kim loại tấm
 • CSWPA-Weldments: Kết cấu khung hàn
 • CSWPA-Surfacing: Thiết kế bề mặt
 • CSWPA-Drawing Tools: Chứng chỉ dành cho môi trường tạo bản vẽ 2D
 • CSWE: Chứng chỉ dành cho chuyên gia

Tại sao trung tâm ADVANCECAD không có chứng chỉ CSWA?

CSWA là chứng chỉ cơ bản nhất và mang tính học thuật. Qua nhiều năm đào tạo và liên kết với nhiều công ty để hỗ trợ tuyển dụng thì nhận thấy hầu như nếu có yêu cầu chứng chỉ thì sẽ là CSWP và chứng chỉ chuyên nghiệp dành riêng cho module nâng cao như thiết kế tấm, khung hàn, thiết kế mặt,… Đây là nguyên nhân trung tâm đã bỏ việc thi chứng chỉ CSWA để giảm chi phí cho học viên.
Lưu ý: Đối với khóa cơ bản nếu học viên muốn thi chứng chỉ CSWA thì hãy liên hệ với trung tâm để được hỗ trợ chi phí và tổ chức thi

thi chứng chỉ cswp

Thiết kế cơ bản
Khai giảng vào mỗi tháng


Thời lượng: 30h


Hỗ trợ giáo trình đầy đủ


Hỗ trợ cài phần mềm


Học phí: 2.980.000 VNĐ

ƯU ĐÃI SINH VIÊN: 2.680.000 VNĐ

Thiết kế nâng cao (CSWP)
Yêu cầu học viên phải biết cơ bản về Solidworks hoặc đã tham gia khóa cơ bản tại trung tâm


Thời lượng: 40h


Hỗ trợ giáo trình đầy đủ


Hỗ trợ lệ thi chứng chỉ CSWP


Học phí: 4.280.000 VNĐ

THIẾT KẾ SURFACE
Yêu cầu: đạt chứng nhận CSWP hoặc tương đương (kiểm tra đầu khóa)


Thời gian chủ động


Hỗ trợ đầy đủ giáo trình


Học tại các chi nhánh của trung tâm


Học phí: 3.880.000 VNĐ

KIM LOẠI TẤM
12 buổi | 2h/buổi


Yêu cầu: đạt chứng nhận CSWA hoặc tương đương (kiểm tra đầu khóa)


Hỗ trợ đầy đủ giáo trình


Học tại các chi nhánh của trung tâm


Học phí: 3.180.000 VNĐ

MOTION
Yêu cầu phải biết cơ bản


Thời gian chủ động


Hỗ trợ đầy đủ giáo trình


Học tại các chi nhánh của trung tâm


Học phí: 3.880.000 VNĐ

SIMULATION
Yêu cầu: đạt chứng nhận CSWP hoặc tương đương (kiểm tra đầu khóa)


Thời gian chủ động


Hỗ trợ đầy đủ giáo trình


Học tại các chi nhánh của trung tâm


Học phí: 3.880.000 VNĐ

TOÀN BỘ NHỮNG ƯU ĐÃI CỦA TRUNG TÂM ĐƯỢC ÁP DỤNG ĐỐI VỚI HỌC VIÊN ĐĂNG KÝ TRƯỚC 7 NGÀY…!

ưu đãi khóa học

01. File cài và hướng dẫn cài đặt
02. Giáo trình của khóa học

CÁC SẢN PHẨM BẠN CÓ THỂ THIẾT KẾ VỚI SOLIDWORKS KHI THAM GIA KHÓA HỌC

ĐĂNG KÝ HỌC

  HỌ VÀ TÊN

  SỐ ĐIỆN THOẠI

  ĐỊA CHỈ EMAIL

  ĐỊA CHỈ

  ĐĂNG KÝ KHÓA HỌC

  THIẾT KẾ CƠ KHÍ CƠ BẢNTHIẾT KẾ CƠ KHÍ NÂNG CAO (THI CHỨNG CHỈ CSWP)KIM LOẠI TẤM (SHEETMETAL)KẾT CẤU HÀN (WELDMENT)ĐÀO TẠO CÔNG TY

  BẠN MUỐN HỌC TẠI CHI NHÁNH

  Online163 Nguyễn Bá Tòng, P. 11, Q. Tân Bình, TP. HCM

  GHI CHÚ

  # Điền thông tin vào Form đăng ký, Trung tâm sẽ liên hệ trực tiếp với bạn để tư vấn thêm về khóa học và một số hỗ trợ cần thiết

  1/ Đến trực tiếp 2 chi nhánh bên dưới để làm thủ tục ghi danh

  • CN1: 163 Nguyễn Bá Tòng, P. 11, Q. Tân Bình, TP. HCM
  • CN2: 127 Quốc lộ 51, P. Long Bình Tân, Tp. Biên Hòa, ĐỒNG NAI

   

  2/ Học viên có thể chuyển khoản trực tiếp, thủ tục đăng ký khóa học sẽ được thực hiện sau buổi học đầu tiên

   

  Hotline/ Zalo: 093 878 8458 

  Mail tư vấn: truemantech@gmail.com

  NHỮNG CÂU HỎI THƯỜNG GẶP 

  Loại chứng chỉ của trung tâm là gì?

  Chứng chỉ của khóa học là chứng chỉ quốc tế!

  Trung tâm ADVANCE CAD liên kết với hãng Dassault Systemes (Đơn vị sở hưu phần mềm Solidworks) để tổ chức thi và cấp chứng chỉ cho học viên. Chứng chỉ không thời hạn và có giá trị trên toàn thế giới!

  Với mỗi module đều có một loại chứng chỉ: CSWA, CSWP, CSWE, CPPA, CSWP-MBD, CSWPA-Sheet Metal, CSWPA-Weldments, CSWPA-Mold Tools, CSWPA-Surfacing

  Nếu không thi đậu thì có được cấp chứng chỉ không?

  Nếu không đạt trong kỳ thi cuối khóa sẽ không được cấp chứng chỉ quốc tế (Vì đây là chứng nhận được cấp trực tiếp từ hãng Dassault Systemes). Nếu không vượt qua kỳ thi này có thể liên hệ lại với trung tâm để được hỗ trợ tham gia thì lại

  Tôi học trên máy tính cá nhân, trung tâm có hỗ trợ cài đặt phần mềm không?

  Trung tâm hỗ trợ đầy đủ cho học viên việc cài đặt phần mềm vào máy tính cá nhân (File cài đặt và hướng dẫn cài). Những học viên học qua online cũng được hỗ trợ đầy đủ

  Tôi chỉ muốn học thiết kế kim loại tấm vậy có cần học các khóa cơ bản không?

  Module thiết kế kim loại tấm (Sheet metal) thuộc về kiến thức nâng cao nên học viên cần phải tham gia khóa cơ bản thì mới có thể học được khóa này. Đối với những người đã biết sử dụng Solidworks cơ bản thì cũng có thể học các khóa nâng cao (Điều kiện: Vượt qua bài kiểm tra thiết kế cơ khí của trung tâm)