rotbot

Th6
14

Xe robot tránh vật cản

Xe robot tránh vật cản Linh kiện và giới thiệu mô hình 1 board Arduino Uno. 1 cảm biến khoảng cách siêu âm – HC – SR04 Motor Driver IC – L293D Servo Motor (Tower Pro SG90) 2 bộ bánh xe gắn kèm motor Khung robot         Nguồn cấp từ pin 9v […]

By phuoc_adv | Tự động hóa
DETAIL
Th6
13

Hướng dẫn S7-1200_Bài 8: Các cấu trúc Data block đối với thông số DATA_PTR

Các cấu trúc Data block đối với thông số DATA_PTR  Các kiểu dữ liệu sau đây là hợp lệ đối với những việc đọc từ của các địa chỉ Modbus từ 30001 đến 39999, 40001 đến 49999, và 40001 đến 465536 và còn đối với những việc ghi từ đến các địa chỉ Modbus […]

By phuoc_adv | Tự động hóa
DETAIL
Th6
12

Hướng dẫn S7-1200_Bài 7: Truy xuất giá trị hiện thời cho HSC

Truy xuất giá trị hiện thời cho HSC CPU lưu trữ giá trị hiện thời của mỗi HSC trong một địa chỉ ngõ vào (I). Bảng dưới đây thể hiện các địa chỉ mặc định được gán cho giá trị hiện hành của mỗi HSC. Ta có thể thay đổi địa chỉ I của giá […]

By phuoc_adv | Tự động hóa
DETAIL
Th6
07

Hướng dẫn S7-1200_Bài 6: Tập lệnh lập trình

Tập lệnh cơ bản. Bỉtlogỉc. Các tiếp điểm ladder (LAD) Ta có thể kết nối các tiếp điểm với nhau và tạo ra mạch logic kết nối. Nếu bỉt ngõ vào mà ta chỉ rõ sử dụng bộ định danh I (ngõ vào) hay Q (ngõ ra), giá trị bỉt sẽ được đọc từ một […]

By phuoc_adv | Tự động hóa
DETAIL
Th6
07

Hướng dẫn S7-1200_Bài 5: Khái niệm lập trình

4.1   Các hướng dẫn để thiết kế một hệ thống PLC Khi thiết kế một hệ thống PLC, ta có thể chọn từ nhiều phương pháp và chỉ tiêu khác nhau. Các hướng dẫn chung sau đây có thể áp dụng đến nhiều đề án thiết kế. Tất nhiên, ta phải theo các lệnh dẫn […]

By phuoc_adv | Tự động hóa
DETAIL
Th6
07

Hướng dẫn S7-1200_Bài 4: Cấu hình thiết bị

  3.   Cấu hình thiết bị Ta tạo ra cấu hình thiết bị cho PLC bằng cách thêm một CPU và các module bổ sung vào đề án. 1.Module truyền thông (CM): tối đa là 3, được chèn vào các khe số 101, 102 và 103 2. CPU: khe số 1 3.Cổng Ethernet của CPU […]

By phuoc_adv | Tự động hóa
DETAIL
Th6
07

Hướng dẫn S7-1200_Bài 3: Lưu trữ dữ liệu, các vùng nhớ và việc ghi địa chỉ

  2.2     Lưu trữ dữ liệu, các vùng nhớ và việc ghi địa chỉ CPU cung cấp một số các tùy chọn dành cho việc lưu trữ dữ liệu trong suốt sự thực thi chưorng trình người dùng: Global memory (bộ nhớ toàn cục): CPU cung cấp nhiều vùng nhớ chuyên môn hóa, bao […]

By phuoc_adv | Tự động hóa
DETAIL
Th6
07

Hướng dẫn S7-1200_Bài 2: Các khái niệm về PLC

2.  Các khái niệm về PLC 2.1  Sự thực thi chương trình người dùng CPU hỗ trợ các kiểu khối mã sau đây, cho phép ta tạo ra một cấu trúc hiệu quả cho chưorng trình người dùng: Khối tổ chức (OB) xác định cấu trúc chương trình. Một vài OB có trạng thái và […]

By phuoc_adv | Tự động hóa
DETAIL
Th6
07

Hướng dẫn S7 1200_Bài 1: Tổng quan về thiết bị

1.1   Giới thiệu về PLC S7-1200. Bộ điều khiển logic khả trình (PLC) S7-1200 mang lại tính linh hoạt và sức mạnh để điều khiển nhiều thiết bị đa dạng hỗ trợ các yêu cầu về điều khiển tự động. Sự kết họp giữa thiết kế thu gọn, cấu hình linh hoạt và tập lệnh […]

By phuoc_adv | Tự động hóa
DETAIL