EADS Innovation Works

Th7
05

Công nghệ in 3D tối ưu hóa Topology trong ngành Hàng không – Vũ trụ

Tổng quan In 3D (ALM hay AM) vật liệu kim loại là công nghệ tương đối mới trong giai đoạn đầu phát triển các ứng dụng hàng không. Công nghệ ALM mang lại các lợi ích như thiết kế đa dạng, tiết kiệm nguyên vật liệu và chi phí sản xuất các vật liệu cứng […]

By duc_adv | CAE - FEM
DETAIL