Ra rập chuyên nghiệp với ShoeMaster Esprit-Classic và Power

Ra rập chuyên nghiệp với ShoeMaster Esprit-Classic và Power

Mục lục

ShoeMaster Esprit-Classic và Power là ba gói giải pháp ra rập chuyên nghiệp trên phần mềm Shoemaster, bạn có thể mua kèm khi mua Shoemaster, có thể xem đây là add in và phần mềm riêng chuyên về ra rập. Ba cấp độ Esprit cho cơ bản, Classic với tính năng 2D và Power là công cụ ra rập toàn diện.

1/ ShoeMaster Esprit là gì?

Shoemaster Esprite là giải pháp hoàn hảo để nhảy size rập hiện nay. Phần mềm này cung cấp đầu vào nhanh chóng và dễ dàng từ các mẫu trên máy tính, máy quét, hoặc sử dụng dữ liệu từ một hệ thống CAD khác. Hệ thống này cũng hoàn toàn tương thích với tất cả các máy cắt / máy vẽ và máy cắt trực tiếp.

Cung cấp một hệ thống đơn giản nhưng hiệu quả cao, Shoemaster Esprite là giải pháp nhảy size rập hoàn hảo có tất cả các chức năng cần thiết để tạo ra một bộ các loại mẫu.

Hệ thống hỗ trợ đầy đủ các chức năng phân loại bao gồm hạn chế, xếp loại nhóm và phụ kiện. Shoemaster Esprite đảm bảo tốc độ và tính chính xác của việc xếp loại cho bất kỳ quy định phân loại cụ thể nào bằng cách sử dụng các quy trình được phát triển từ hàng thập kỷ qua bởi các nhân viên mẫu rập cho xử lý mọi yêu cầu về phân loại.
Shoemaster Esprite cho phép bạn giảm đáng kể thời gian cần thiết cho việc nhập và phân loại mô hình, giúp tăng sản lượng và tăng năng lực sản xuất.

1.2/ Một số hình ảnh và các bước khi dùng ShoeMaster Esprits

Bước 1: Cắt rập thủ công

esprite1

Bước 2: Scan quét và lấy điểm trên máy tính

esprite2

Bước 3: Cắt rập trên máy tính

esprite3

Bước 4: Nhảy size ( theo kích thước người dùng)

esprite4

 

2. Shoemaster Classic

Shoemaster Classic cung cấp loại CAD / CAM truyền thống nhất cho các nhà sản xuất giày. Đây là giải pháp hoàn hảo cho các kỹ sư thiết kế giày dép muốn phát triển và thực hiện việc xây dựng và nhảy size rập tiên tiến. Tất cả các kết cấu mẫu có thể cũng như kích thước rộng lớn và phù hợp với các tính năng nhảy size.
Khi hệ thống này đánh giá phần vải lót và mặt ngoài giày hoàn chỉnh, nó có một lợi thế đáng kể khi so sánh với hệ thống ra rập. Các rập chia sẻ các đường phổ biến được liên kết để chúng tự động phân loại theo cùng một cách và nếu đường dây đó được sửa đổi thì tất cả các mảnh rập  liên quan được cập nhật tự động.
Shoemaster Classic được thiết kế với các kỹ sư giày thông qua ý tưởng Nó mô phỏng một cách chính xác các quy trình thủ công phức tạp như mô hình ván khuôn, ván cắt, các bàn cắt da.
Tất cả các quá trình này được hoàn thành trong một khoảng thời gian cho một hướng dẫn sử dụng tương đương, và với một mức độ chính xác chỉ có thể với một hệ thống dựa trên máy tính. Ví dụ: sử dụng chức năng chuyển kiểu, bạn có thể giảm quá trình thiết kế lại các phong cách hiện tại từ giờ cho đến vài phút.
Một mô đun tùy chọn cũng có sẵn để phát triển các dụng cụ như các dấu hiệu khối, khâu pallet và các dụng cụ lắp ráp.

2.1/ Quy trình trên Shoemaster Classic

Bước 1: Phần vải lót-2D

classic1

Bước 2: Ra rập

classic2

Bước 3: Phân mảnh

classic3

Bước 4: Nhảy size phần lót

classic4

Bước 5: Nhảy size rập

classic5

Bước 6: Chuyển đổi mẫu

classic6

3. Shoemaster Power

Shoemaster Power là một hệ thống kỹ thuật mô hình sáng tạo bao gồm tất cả các chức năng 2D của Esprite và Classic để phát triển các mẫu 2D của bạn nhưng nó cũng có sức mạnh của các chức năng 3D bổ sung.
Shoemaster Power đã được phát triển để đáp ứng nhu cầu giày dép hiện đại, cho phép thiết kế đồng thời 3D / 2D và kỹ thuật mô hình. Chức năng 3D cho phép bạn mô phỏng quá trình thủ công trong môi trường CAD, giảm chi phí liên quan đến việc phát triển lại cũng như tối đa hoá năng suất của thiết kế, kỹ thuật mô hình và phân loại.
Shoemaster Power là e-Tương thích lần cuối cho phép bạn nhận e-kéo dài từ nhà sản xuất cuối cùng của bạn hoặc máy quét 3D.
Hệ thống làm phẳng cuối cùng của chúng tôi đã được chứng minh là đã cung cấp tất cả các công cụ để tạo ra bất kỳ loại phẳng nào để sản xuất mũ phù hợp nhất và giảm thiểu lãng phí vật liệu.

3.1/ Công đoạn trên Shoemaster Power

1. Lấy Phom từ thư viện Elast

power1

2. Xem các hướng nhìn Phom

power2

3. Hệ thống trải phẳng cao cấp

power3

4. Nhảy Phom 3D

power4

5. Thao tác mẫu cả 2D và 3D

power5

6. Quá trình cắt rập hoàn thiện

power6

7. Nhảy Size nhanh chóng

power7