Phần mềm chuyên dùng cho thiết kế guốc cao gót, đế giày ThinkHeels

Phần mềm chuyên dùng cho thiết kế guốc cao gót, đế giày ThinkHeels

Mục lục

1/ ThinkHeals là gì?

ThinkHeels là phần mềm chuyên dụng 3D cho việc tạo mô hình, tạo mẫu và sản xuất gót giày.

  • Phần mềm này dựa trên phương pháp CAD / CAM đã được thiết lập cho phép các mô hình phức tạp chỉ được thực hiện trong vài phút sau khi đào tạo cách sử dụng phần mềm một cách tối thiểu.
  • Lệnh Global Shape Modification cho phép bất kỳ thay đổi thiết kế nào được thực hiện cho ra mẫu đế nhanh hơn hoặc “biến hình” một đế hiện có ra một phom mới .
  • Bắt đầu tạo hình từ một mẫu đế phổ biến, hoặc lấy đế từ thư viện, phom 3D hoặc thậm chí từ một phác thảo.
  • Kết thúc với dữ liệu CAD / CAM & khuôn, hiển thị hình ảnh thực tế hoặc đế 3D có cấu trúc để sử dụng trong Shoemaster Creative. Hệ thống không có giới hạn thiết kế,  có thể thực hiện bất kỳ mô hình đế nào.

render-de2

 

2/ Trình tự và hình ảnh một số bước thiết kế của phần mềm ThinkHeels.

Tạo mô hình bằng khung dây hoặc 3D

Tạo mô hình bằng khung dây hoặc 3D

Bước 2: Mô hình chi tiết 3D

mo-hinh-3d-de

Bước 3: Kiểm tra và xem các góc nhìn

giao-dien-man-hinhthink-heels-cad-views

BƯớc 4: Render và lên vật liệu và trình diễn để thuyết phục người xem

render-de