Những câu hỏi bảo vệ đồ án chi tiết máy ( có kèm video)

Những câu hỏi bảo vệ đồ án chi tiết máy ( có kèm video)

Chi tiết máy là một môn khoa học nghiên cứu các phương pháp tính toán và thiết kế các chi tiết máy có công dụng chung. Môn học chi tiết máy có nhiệm vũ trình bày những kiến thức cơ bản về cấu tạo, nguyên lý làm việc và những phương pháp tính toán thiết kế các chi tiết máy có công dụng chung, nhằm bồi dưỡng cho sinh viên khẳ năng giải quyết những vấn đề tính toán và thiết kế các chi tiết máy, làm cơ sở để vận dụng vào việc thiết kế máy.

chitietmay1
Môn học chi tiết máy có sử kết hợp chặc chẽ giữa lý thuyết và thực nghiệm. Lý thuyết tính toán các chi tiết máy được xây dựng giựa trên những cơ sở về kiến thức toán học, vật lý, cơ lý thuyết, nguyên lý máy, sức bền vật liệu,…được xác mình và hoàn thiện qua thí nghiệm và thực tiễn sản xuất.
Cũng có thể nói rằng môn chi tiết máy là môn khoa học về thiết kế hợp lý các chi tiết máy có công dụng chung. Vần đề thiết kế hợp lý các chi tiết máy đòi hỏi phải có sự vận dụng sáng tạo những kiến thức khoa học và thực tiễn sản xuất, kết hợp chặt chẽ giữa lý thuyết với thực hành.
Chi tiết máy là môn học kỹ thuật cơ sử trong chương trình đại học kỹ thuật. Đối với ngành cơ khí, chi tiết mày là môn kỹ thuật cơ sở cuối cùng, là khâu nối giữa phần bồi dưỡng những tri thức về khoa học kĩ thuật cơ bản với phần bồi dưỡng kiến thức chuyên môn.
Nội dung môi khoa học này gồm có 4 phần:
– Những vấn đề cở bản trong thiết kế các chi tiết máy.
– Các chi tiết máy ghép
– Các chi tiết máy truyền động
– Các chi tiết máy đỡ, gối, các chi tiết máy quay (trục, ổ trục, khớp nối) và lò xo

chitietmay2

Để có thể hoàn thành được môn học này sinh viên cần phải thực hiện đồ án chi tiết máy. Đây là đồ án tổng hợp các kiến thức đã học được của sinh viên về môn học chi tiết máy. Đồ án môn học này là yêu cầu sinh viên thiết kế tính toán hộp giảm tốc

XEM VIDEO

Link download tài liệu: 

Sever google drive:

Part 1: https://drive.google.com/file/d/0B_zp3j7eVz_pcjV6ZGE0akZvY2s/view?usp=sharing

Part 2: https://drive.google.com/file/d/0B_zp3j7eVz_pcFBrNldyTlBsWFk/view?usp=sharing

Part 3: https://drive.google.com/file/d/0B_zp3j7eVz_pVmQyMnlVTE9mUTg/view?usp=sharing

Sever mediafire:

Part 1: http://www.mediafire.com/download/jv5va4lgm9796k9/cauhoichietmay.part1.rar

Part 2: http://www.mediafire.com/download/aohnj10xdfduwtq/cauhoichietmay.part2.rar

Part 3: http://www.mediafire.com/download/aohnj10xdfduwtq/cauhoichietmay.part2.rar

(Download tất cả 3 part này về rồi để chung một folder rồi giải nến thì sẽ tự nối lại)