Khóa học IoT (Internet of Things)

Khóa học IoT (Internet of Things)

Mục lục

 

I. Giới thiệu về khóa học

Tuy mới xuất hiện vài năm gần đây nhưng “Internet of things” (IoT) đang trở thành một chủ đề ngày càng được nhắc đến nhiều. IoT không chỉ có khả năng ảnh hưởng đến cách chúng ta sống mà còn tới cách chúng ta làm việc. Đã có rất nhiều buổi hội thảo công nghệ và chính sách liên quan nhằm thúc đẩy IoT phát triển. Internet băng thông rộng ngày càng phổ biến hơn, chi phí thì giảm xuống, nhiều thiết bị hơn với khả năng phát wifi và cảm biến bên trong ,giá thành công nghệ giảm xuống, điện thoại thông minh tràn ngập. Tất cả các yếu tố như vậy hình thành nên kịch bản công nghệ hiện tại và trong vài năm tới là mọi đồ vật sẽ kết nối internet.

IoT là một mảng khá rộng, tuy nhiên để nắm bắt công nghệ cũng như tạo nền tảng để phát triển IoT thì Advance CAD tổ chức lớp IoT cho mọi đối tượng.

II. Yêu cầu kiến thức đầu vào cho học viên.

– Biết sử dụng ít nhất 1 ngôn ngữ lập trình là một lợi thế

– Có kiến thức cơ bản về Arduino là một lợi thế

– Có kiến thức cơ bản về điện toán đám mây là một lợi thế

** Học viên chưa có kiến thức cơ bản sẽ được dạy thêm lập trình C**

III. Kiến thức và kĩ năng đạt được sau khóa học

Sau khóa học, học viên có thể:

– Có cách nhìn tổng quan về IoT

– Nắm bắt các xu hướng công nghệ trong vài năm tới

– Biết xây dựng một dự án IoT

– Thành thạo lập trình ESP8266

– Có kiến thức cơ bản về lập trình C, web, cảm biến và linh kiện điện tử

– Phân tích, thiết kế và lựa chọn giải pháp tổng thể cho hệ thống IoT

– Làm việc với các nền tảng IoT Cloud thông dụng

– Phân tích dữ liệu vào các hệ thống IoT trong thực tế

– Có kiến thức về IoT để tìm kiếm các cơ hội việc làm trong lĩnh vực IoT

 

VI. Nội dung đào tạo

Thông tin giảng viên

 • Trần Đình Chương
  • IoT Engineer tại phòng nghiên cứu và thử nghiệm IoT – FPT Telecom
  • HLV Robocon 2017-2018

 

 

Buổi 1: Giới thiệu

 • Tổng quan về IoT
 • Làm quen với MCU, SoC, Arduino
 • Cài đặt Arduino IDE
 • ESP8266
 • Kết nối máy tính
 • Cài đặt thư viện
 • Lập trình Arduino cơ bản

Buổi 2: Lập trình cơ bản

 • Digital I/O
 • Interrupt GPIO

Buổi 3: Ngoại vi

 • UART – RS232
 • Analog – ADC
 • Timer

Buổi 4: Wi-fi

 • Các khái niêm cơ bản về wifi
 • Thư viện wifi ESP8266
 • Wifi Station
 • Wifi Access Point

Buổi 5-6: MQTT

 • Tìm hiểu giao thức MQTT
 • Tìm hiểu các khái niệm cơ bản liên quan tới MQTT
 • Lập trình sử dụng giao thức MQTT

Buổi 7-8: IoT cloud

 • ESP8266 với IBM Bluemix
 • Lưu trữ dữ liệu IoT cloud
 • Hiển thị dữ liệu từ IoTcloud

Buổi 9: Nạp firmware online

 • OTA với Arduino IDE
 • Web browser
 • Web server

Buổi 10: Tổng kết

 • Làm project củng cố kiến thức
 • Tổng kết đánh giá

Hình ảnh ESP8266

Một số dự án đã dạy:

Đọc nhiệt độ từ IBM Cloud

Điều khiển thiết bị qua internet

Điều khiển xe RC bằng wifi

 

Dự án SmartHome – điều khiển thiết bị qua internet

Thông tin khai giảng:

Học phí: 3.280.000 đ

Sinh viên: 2.680.000 đ

Thời gian học : 30 giờ.
Khai giảng : Nhấp để xem