Trung tâm ADVANCECAD hiện tại có 2 chi nhánh tại TP. Hồ Chí Minh. Ngoài lớp học CAD/CAM được được mở hàng tháng tại 2 chinh nhánh ở tphcm này còn có các buổi sự kiện được tổ chức về giới thiệu phần mềm, định hướng nghề nghiệp, bổ trợ kiến thức.

Trụ sợ chỉnh tại 163 Nguyễn Bá Tòng P.11 Q.Tân Bình, TP.HCM

Mọi chi tiết thêm bạn có thể liên hệ trực tiếp

  • Địa chỉ Tân Bình: 163 Nguyễn Bá Tòng P.11 Q.Tân Bình, TP.HCM
  • Tel: 0282.2537.830
  • Email: tivicad@gmail.com