Rhinoceros

Th8
08

Các thanh công cụ lệnh trong phần mềm Rhinoceros 5.0

1/ Các thao tác lệnh hiệu chỉnh Rhinoceros 5.0 1.1/ Quay các đối tượng – Thao tác: Chọn các đối tượng quay. Kích chuột chọn biểu tượng lệnh như trên. Chọn trung tâm xoay (điểm ,trục). Gõ hoặc kích  lấy 2 điểm làm tham chiếu cho vật xoay. 1.2/ Bản sao các đối tượng cách […]

By nhan_adv | Rhinoceros
DETAIL
Th6
22

Rhinoceros 5.0 và tính năng mô hình hóa nổi trội

1/ Tổng quan về Rhinoceros Rhino có thể tạo, chỉnh sửa, phân tích, tạo file tài liệu, hiển thị, diễn hoạt, và dịch các đường cong, bề mặt, và khối 3d, các điểm mây và các mặt đa giác. Không có giới hạn về độ phức tạp, mức độ, hoặc kích thước vượt quá phần […]

DETAIL