Formula là mối quan hệ tóan học giửa các kích thước, vị trí của các chi tiết trong cụm lắp ráp. Những formula này cung cấp đầy đủ các thông tin, kích thước khi load/gọi cụm lắp ráp ra từ catalog và cho phép bạn chọn chính xác cụm có kích thước mà đúng nhất.

Ví dụ, khi bạn load/gọi cụm Slider từ catalog, formula cho phép bạn kiểm tra/xác nhận rằng stroke (khỏang di chuyển) của slider đủ dài để tháo slider. Formula sẽ xác định khỏang stroke từ chiều dài và góc của chốt đẩy.

ham trong cimatro