Để khỏi mất thời gian thì tôi dồn tất cả các tài liệu thiết kế khuôn nhựa vào chung một trang, và ai cần tài liệu nào thì load tài liệu đó, đồng thời các link đều hoàn toàn bằng Mediafire, chỉ nhấp vào là load không cần phải mất công gì cả.

Theo dõi người đăng để khi có bộ tài liệu mới sẽ tự động báo tới bạn: