Phần mềm này cũng khá cũ do đó tài liệu mới thì cũng không có, còn các tài liệu trước đó thì hiện không còn xuất bản, do đó nếu bạn đang cần gấp tài liệu để tự học thì có thể tham khảo phần tài liệu tiếng Anh, phần tài liệu này khá đầy đủ, tuy nhiên cũng quá chi tiết, do đó bạn cũng nên chọn lọc các phần cần tham khảo.

Tài liệu gồm 390 trang.

04-12-2014 3-17-11 CH

Nếu bạn dùng các phiên bản cimatron cao hơn để thiết kế thì không nên tham khảo tài liệu cimatron này, vì sẽ khó hiểu và khó làm theo được.

Link mediafire.

https://www.mediafire.com/?d4mqb456r8468h5