KHi xuất bản vẽ, bạn thường để mặc định rồi chỉnh lại, đó là sơ cấp nhất.
Một số bạn xuất xong lại copy bản vẽ đó vào khung tên, mẫu bản vẽ khác ( mẫu bản vẽ của công ty).
Cách nào cũng được miễn sao xong việc là OK đúng không nào? Nhưng vài lần là được, còn nếu xuất cả chục bản vẽ 3D trên NX thì dù không muốn bạn cũng sẽ thấy cần phải chọn một phương án khác, là tạo sẵn mẫu bản vẽ, và khi xuất chỉ cần chọn mẫu đó là xong.

khung-ten-nx
Bạn kiên nhẫn làm theo các hướng dẫn và hiệu chỉnh thông tin trong file là xong, không có gì khó cả, bạn vẽ một bản vẽ 2D lưu lại rồi copy nó vào thư mục Template của phần mềm.

Phần mềm NX cũng còn khá mới tại VIệt Nam, số lượng người sử dụng không nhiều, do vậy bạn cần tự học hỏi nhiều hơn để có thể thành thạo NX.
Làm theo như dưới:

Để tạo Template có thể làm theo cách dễ dàng hơn là vào ổ cài đặt /nx/UGII/Template sau đó lưu file 2d vừa thiết kế với cái tên giông những mẫu A0,1,2.. như họ có sẵn. nếu muốn tên hoàn toàn mới thì phải khai báo thêm vào tập tin ugs_sheet_templates cái đường dẫn như họ làm là đc. Một số tính năng hay trong khung bản vẽ như tự động đếm số sheet, tự động điền scale, điền tên part cũng có thể thêm vào nhờ các mã code có sẵn.

Còn nếu bạn là người mới học NX thì vui lòng xem video hướng dẫn xuất bản vẽ hoàn chỉnh NX tại  đây: