Giả sử bạn có một hình hộp chữ nhật nằm ở vị trí bất kỳ trong hệ tọa độ của SW:

3004392509_54604a905cVà bạn muốn tạo một hệ tọa độ mới cho nó. Việc tạo một hệ tọa độ quy chiếu mới giúp bạn xác định một số thông số hình học của mô hình, ví dụ như khoảng cách, tọa độ các mô-men v.v… đặc biệt là nếu bạn muốn xuất nó ra một định dạng khác để dùng trong ứng dụng khác.

Bạn vào trình đơn Insert, Reference Geometry, Coordinate System… như minh họa dưới:

Bạn thấy Bảng thuộc tính của lệnh này xuất hiện bên trái, với 4 trường cho phép bạn chọn gốc tọa độ và các trục X. Y và Z:

Bạn click vào từng trường rồi chọn các đối tượng thích hợp trong vùng đồ họa rồi OK là xong:

Kết quả:

Các mô hình nhập đôi khi có tọa độ lung tung. Nếu bạn muốn di chuyển khối hộp này về tọa độ chuẩn của SW, thì làm như sau:

Bạn vào trình đơn Insert, Feature, Move/Copy… như minh họa dưới:

Bạn thấy Bảng thuộc tính của lệnh này xuất hiện:

Bạn hãy click nút Constraints ở dưới cùng để dóng các mặt của mô hình trùng với các mặt tọa độ:

Thế là xong!