Đây là tài liệu tiêu chuẩn của Mỹ và hiệp hội liên hiệp nhựa thế giới, quy định về các thông tin tiêu chuẩn khi thiết kế sản phẩm nhựa.

Ít nhất ở đây bạn sẽ biết cách chọn thông số chiều dày, kích thước sản phẩm, và vật liệu tương ứng sao cho chi tiết đảm bảo các quy chuẩn kỹ thuật đề ra.

Picture1

Tài liệu thích hợp với anh chị chuyên kỹ thuật và những người đã biết qua về khuôn mẫu. Tài liệu có tính áp dụng thực tiễn cao.

LInkdown load.

https://www.mediafire.com/?mgpyypsthyki8ta

Mục lục:

tai lieu khuon nhua