Tài liệu mastercam hiện nay cũng khá nhiều, phần tài liệu có phí cũng có, tài liệu miễn phí cũng có, tuy nhiên phần tài liệu miễn phí lại khá ít cập nhật, toàn là các tài liệu mastercam phiên bản cũ, do vậy mà bạn khó cập nhật được kiến thức công nghệ mới cho phiên bản mastercam mới hơn.

Phần mềm mastercam hiện nay đã có tới phiên bản X9, nhưng bạn cũng không phải chạy theo công nghệ, vì thời gian tiết kiệm để gia công cho các chi tiết không nhiều lắm, và số chi tiết bạn  lập trình không phải là nhiều, do đó đừng tốn quá nhiều thời gian vào việc chạy theo phiên bản phần mềm.

Chúng tôi cũng có một số giáo trình mastecam miễn phí, và cũng đã chia sẻ, song một số người vẫn muốn có tài liệu mastercam mới hơn, do vậy chúng tôi cũng cập nhật tài liệu mới cho người xem. dĩ nhiên những tài liệu giáo trình mastercam mà chúng tôi chia sẻ sẽ chỉ dừng lại ở phần cơ bản, giúp người học làm quen với phần mềm, sử dụng được các kiến thức cơ bản, chứ không thể giúp bạn thành thạo phần mềm mastecam.

Bên cạnh đó việc nghiêm túc tự học và làm theo những gì tài liệu mastercam X7 hướng dẫn cũng rất quan trọng, do vậy bạn phải dành một thời gian nhất định cho việc học và cam kết đạt được được kết quả trước khi kết thúc việc tự học mastercam.

Tài liệu mastercam này mới được viết trong đầu tháng 7, và vì vậy chúng tôi sẽ hạn chế một số đối tượng và chỉ dành cho những người cần thật sự, bạn sẽ nhận được tài liệu nếu share bài viết này và để lại email, chúng tôi sẽ tổng hợp và gởi tài liệu mastercam một lần vào 20h thứ 7 hàng tuần. Và sau một thời gian nhất định, chúng tôi sẽ chia sẻ tài liệu mastercam x7 này một cách công khai, bạn có thể chờ đến lúc đó nếu không  muốn share bài viết.

tai lieu mastercam

Mục lục:

Giới thiệu………………………………………………………………………………………….1

Nội dung chính…………………………………………………………………………………….1

Chi tiết 1……………………………………………………………..3

Thiết lập đường dao…………………………………………………………….5

Bài tập1: Khai báo máy……………………………………5

Bài tập2: Khai báo phôi………………………………………..7

Bài tập3: Tạo nguyên công………………………………………….10

Gia công vùng bên trong  ………………………………………………..13

Bài tập1: Khoan lỗ………………………………………………………13

Bài tập2: Phay thô hốc…………………………………………………19

Bài tập3: Phay thô rãnh……………………………………………………24

Bài tập4: Phay vét………………………………………..28

Gia công vùng ngoài……………………………………………….33

Bài tập1: Gia công thô……………………………………………….33

Bài tập2: Gia công tinh………………………………………………..37

Bài tập3: Khoan lỗ từ mặt trước……………………………..41

 Khắc…………………………………………………………..  45

Bài tập1: Khắc chữ với ProjectToolpath………………………………..45

Bài tập2: Khắc chữ với ContourToolpath……………………………….49

Backplot/Verify  YourToolpaths……………………………………55

Bài tập1:Mô phỏng đường dao………………………………………..55

Bài tập2:Kiểm tra đường dao…………………………………………….57

PostingToolpaths……………………………………………………….59

Bài tập1:Xuất mã gia công………………………………….59

 Chuyển file lập trình vào máy…………………………………………………….. 62

 Chi tiết 2………………………………………………………..63

ToolpathSetup…………………………………………………………..65

Bài tập1:Khai báo máy………………………………..65

Bài tập2: KHai báo phôi ………………………………………66

Gia công thô………………………………………………………  69

Bài tập1: gia công thô chi tiết…………………………………………………….69

Bài tập2: Tạo đường chạy dao………………………………………74

Gia công bán tinh……………………………………………….77

Bài tập1: Chu trình SurfaceFinishBlend………………………………….77

Bài tập2: Chu trình SurfaceFinishParallelSteep……………………….82

Bài tập3:Sao chép và hiệu chỉnh chu trình…………………………………..85

 Gia công tinh……………………………………………………….89

Bài tập1: Chu trình Swept3D…………………………………………………89

Bài tập2:Chu trình nâng cao Swept3D……………………………………..93

Bài tập3: Chu trình Flowline…………………………………………………..96

Backplot/Verify  YourToolpaths…………………………………..101

Bài tập1: Mô phỏng đuòng dao…………………………………………101

Bài tập2: Kiểm tra đường dao…………………………………………….103

PostingToolpaths……………………………………………………..105

Bài tập1:Xuất mã gia công…………………………………105

Chuyển file lập trình vào máy…………………………………………..108

giaotrinhtailieumastercam
Xem trước:

Nội dung hoàn toàn bằng tiếng Việt

Linkdown:

https://www.mediafire.com/?fm3aa33edbaqjae