Đào tạo kỹ thuật mọi cấp độ

  • Vẽ cơ khí_Bài 34 :Ứng dụng và cách vẽ vòng găng

    1. Khái niệm : Vòng găng (Pháp: Circle libre, Fer, Anh: O ring) là chi tiết đàn hồi làm bằng thép silic, được gài vào rãnh trên trục hay trên lỗ nhằm chận dọc trục. Nhiệm vụ chủ yếu của vòng găng là chận dọc trục, không truyền chuyển động quay được. Vòng găng được […]