Đào tạo kỹ thuật mọi cấp độ

  • Đào tạo lập trình vận hành phay CNC

    Khóa học cung cấp cho người học lý thuyết liên quan đến các mã lệnh CNC, làm quen với giao diện của hầu hết các đời máy CNC thông qua phần mềm mô phỏng CNC, hướng dân mô phỏng và hiệu chỉnh mã lệnh trước khi nhập vào máy nhằm tránh các sai sót không […]

  • DVD Lập trình Phay_Machining Center Programming & Operation

    Để cập nhật các công nghệ mới nhất và không bị động yêu cầu người học trang bị cho mình một vốn từ chuyên nghành nhất định, điều này cũng không khó mấy, các thuật ngữ thường dùng trong mỗi chuyên ngành khá ít và thường lặp lại, do đó chỉ cần chịu khó bỏ […]

  • Lập trình phay CNC

    Bạn đang cần gia công các chi tiết cơ khí? Chúng tôi có nhận lập trình gia công và chế tạo cho khách hàng. Lập trình phay CNC thường được áp dụng khi bạn có các sản phẩm khó cần gia công, cần nhiều thời gian khi lập trình tay và vì vậy thông qua […]