Đào tạo kỹ thuật mọi cấp độ

  • Đào tạo lập trình vận hành phay CNC

    Khóa học cung cấp cho người học lý thuyết liên quan đến các mã lệnh CNC, làm quen với giao diện của hầu hết các đời máy CNC thông qua phần mềm mô phỏng CNC, hướng dân mô phỏng và hiệu chỉnh mã lệnh trước khi nhập vào máy nhằm tránh các sai sót không […]

  • Lập trình phay CNC

    Bạn đang cần gia công các chi tiết cơ khí? Chúng tôi có nhận lập trình gia công và chế tạo cho khách hàng. Lập trình phay CNC thường được áp dụng khi bạn có các sản phẩm khó cần gia công, cần nhiều thời gian khi lập trình tay và vì vậy thông qua […]