Surface Contour toolpath chỉ áp dụng để gia công những vị trí có thành đứng thì tốt hơn là gia công những vùng nằm bằng phẳng.Nếu anh để ý,phần lớn Surface Contour toolpath tạo ra là dựa vào bề mặt vách của chi tiết và chiều sâu mỗi lớp cắt.

Do chiều sâu mỗi lớp cắt là không đổi nên nếu chi tiết có bề mặt góc nghiêng đứng thay đổi không ổn định sẽ xảy ra trường hợp trên.Tức là các vùng cạn đường chạy dao sẽ thưa hơn vì bước ăn dao ngang lớn.Để tránh trường hợp này anh nên kích hoạt tùy chọn Shallow và thiết lập remove shallow area để Mastercam không tạo đường chạy dao tại những vùng cạn trên bề mặt.

constant-scallop

 

Sau đó có thể áp dụng Surface finish Shallow toolpath để tạo đường chạy dao gia công vùng vừa remove ra.Surface finish Shallow toolpath là loại toolpath áp dụng để gia công các vùng nông cạn đó