Inventor 2012_Lệnh Break View

Inventor 2012_Lệnh Break View
Đánh giá!

Lệnh Break cho chép chúng ta tạo ra hình chiếu được rút gọn từ một hình chiếu qáu dài để biểu diễn trên bản vẽ.

Để thực hiện được lệnh này, chúng ta nhấp chọn vào lệnh Break  trên thanh công cụ. Nhấp chọn vào hình chiếu trên bản vẽ, lúc này sẽ xuất hiện hộp thoại Break.

Tùy chỉnh các thông số trong hộp thoại, sau đó chọn 2 vị trí để làm vị trí cắt như hình.

Kết quả sau khi thực hiện lệnh sẽ, hình chiếu cả chúng ta sẽ có dạng như sau.

Hãy cho biết cảm nhận của bạn?

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published.