CAE được viết tắt của  Computer-Aided Engineering là việc sử dụng các phần mềm máy tính để mô phỏng hoạt động để cải thiện thiết kế sản phẩm hoặc hỗ trợ trong việc giải quyết các vấn đề kỹ thuật cho một loạt các ngành công nghiệp. Điều này bao gồm mô phỏng, xác nhận, và tối ưu hóa các sản phẩm, quy trình và công cụ sản xuất. Trong tương lai, hệ thống CAE sẽ là công cụ chính cung cấp thông tin để giúp các nhà thiết kế trong quá trình đưa ra quyết định.

thuật ngữ cae

CAE được ứng dụng trong phạm vi rộng các ngành như:

– Phân tích động lực học các thành phần của bộ phận lắp ráp bằng cách phân tích phần tử hữu hạn FEA (finite element analysis)

– Phân tích nhiệt và chất lỏng sử dụng động lực học chất lỏng CFD (computational fluid dynamics)

– Phân tích chuyển động và động lực học của cơ cấu máy móc

– Mô phỏng hệ thống cơ điện tử, thiết kế hệ thống cơ điện tử đa miền.

– Phân tích hệ thống điều khiển

– Mô phỏng các quy trình sản xuất như đúc và dập

– Tối ưu hóa các sản phẩm hoặc quy trình

Sau khi đã giải thích được câu hỏi CAE là gì, phần tiếp theo sẽ nói về những lợi ích đạt được khi sử dụng công nghệ CAE:

– Thiết kế có thể được đánh giá và hoàn thiện bằng sử dụng mô phỏng máy tính hơn là mẫu thử nghiệm vật lý, tiết kiệm tiền bạc và thời gian.

– CAE có thể cung cấp những thông tin trước đó khi quy trình được triển khai, làm cho thay đổi thiết kế ít tốn kém hơn.

– CAE giúp các nhóm kỹ thuật quản lý rủi ro và hiểu được ý nghĩa thực hiện các thiết kế của họ.

– Tỉ lệ sản phẩm bảo hành giảm xuống bằng cách xác định và loại bỏ các vấn đề tiềm năng.

– Khi kết hợp hợp lý vào phát triển sản phẩm và sản xuất, CAE có thể cho phép giải quyết vấn đề trước đó, có thể làm giảm đáng kể các chi phí liên quan đến sản phẩm.

Các khóa học CAE tại trung tâm Advance Cad: http://advancecad.edu.vn/khoa-hoc/

Kho tài liệu CAE: http://cachdung.com/