Khi thiết kế một khuôn lớn với nhiều biên dạng phức tạp tuy nhiên chỉ muốn gia công một phần nhỏ trong cái khuôn ấy ( Đặt trường hợp là một công ty chuyên sửa khuôn, sau khi một phần nhỏ của khuôn bị hỏng, họ đã hàn một khối vật liệu vào chỗ đó và chỉ gia công lạ đúng phần đó mà thôi)

Khi chọn bộ phận nhỏ ấy để gia công thì không được, bởi khi đó nó mặc định chọn cả chi tiết (cả khuôn)

gia cong vung mastercam

Lúc này bạn dùng đến chức năng giới hạn vùng gia công Containment