Gia công catia_Thay thế dao có sẵn

Gia công catia_Thay thế dao có sẵn
Đánh giá!

  1. Sử dụng Manual Mode:

– Chọn một Tool được Rename trong list sau đó nhập tên mới vào vùng To .

– Nếu cần, thay đổi dụng cụ tham khảo khác với cùng cách trên.

– Click OK để Update tất cả các dụng cụ.

  1. Sử dụng Tool Replacement Catalog. Thay thế dụng cụ cắt trong một chu trình thành dụng cụ cắt khác.

Hãy cho biết cảm nhận của bạn?

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published.