Để đưa chi tiết vào môi trường bản vẽ chi tiết, chúng ta nhấp chọn vào lệnh   trên thanh công cụ. Xuất hiện hộp thoại Drawing View.

Nhấp chọn vào nút Brower ở phần File để tìm đường dẫn đến chi tiết cần tạo bản vẽ chi tiết. Nhấp chọn Open để mở chi tiết này trong môi trường Drawing.

Lúc này ở hộp thoại Drawing View sẽ xuất hiện các tùy chọn như sau.

Phần Orientation: định hướng hình chiếu chính là hình chiếu mở mặt nào của chi tiết.

View/ Scale Label: tùy chỉnh tỉ lệ, góc chiếu. Chọn 

            Style: tùy chỉnh chế độ xem hình chiếu.

Nhấp chọn OK để xác nhận và trở về màn hình đồ họa. Chúng ta nhấp chuột vào điểm bất kì trên trang giấy để xác định vị trí của hình chiếu đầu tiên.