Vị trí và tên gọi của thanh công cụ hệ thống jdpaint

Vị trí và tên gọi của thanh công cụ hệ thống jdpaint
Đánh giá!

1.3.1 Point snap  toolbar

Thanh công cụ bắt điểm, nằm ở phía dưới góc trái màn hình, có các biểu tượng bắt điểm như hình bên dưới.

1

Vị trí và tên gọi của các chế độ bắt điểm từ trái qua.

Khi bạn bỏ tick chọn vào Point snap toolbar thì nó sẽ mất đi.

2

1.3.2 Color toolbar

Thanh công cụ màu.

Dùng để tô màu và hiển thị màu cho các đối tượng.

3Sau khi bỏ chọn thì nó  mất đi.              4

1.3.3 Ruler toolbar

Thanh công cụ ruler.

Là các thanh gióng để bạn nắm được kích thước thật của các đối tượng.

5

Khi bỏ tick chọn mục này thì thanh thước này cũng mất đi.

6

1.3.4 Status toolbar

Thanh trạng thái

Thông báo trạng thái làm việc và các tính chất của đối tượng.

7

1.3.5 Navagate toolbar

Thanh quản lý.

Nằm ở góc phải màn hình, hiển thị tất cả thông tin liên quan đến các tùy chọn lệnh hiện hành.

8

1.3.6 Thanh hoạt động.

 

Ngay phía dưới cùng màn hình. Thanh này dùng để nhập và hiển thị các thông tin liên quan đến quá trình thao tác.

Hãy cho biết cảm nhận của bạn?

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published.