1.3.1 Point snap  toolbar

Thanh công cụ bắt điểm, nằm ở phía dưới góc trái màn hình, có các biểu tượng bắt điểm như hình bên dưới.

1

Vị trí và tên gọi của các chế độ bắt điểm từ trái qua.

Khi bạn bỏ tick chọn vào Point snap toolbar thì nó sẽ mất đi.

2

1.3.2 Color toolbar

Thanh công cụ màu.

Dùng để tô màu và hiển thị màu cho các đối tượng.

3Sau khi bỏ chọn thì nó  mất đi.              4

1.3.3 Ruler toolbar

Thanh công cụ ruler.

Là các thanh gióng để bạn nắm được kích thước thật của các đối tượng.

5

Khi bỏ tick chọn mục này thì thanh thước này cũng mất đi.

6

1.3.4 Status toolbar

Thanh trạng thái

Thông báo trạng thái làm việc và các tính chất của đối tượng.

7

1.3.5 Navagate toolbar

Thanh quản lý.

Nằm ở góc phải màn hình, hiển thị tất cả thông tin liên quan đến các tùy chọn lệnh hiện hành.

8

1.3.6 Thanh hoạt động.

 

Ngay phía dưới cùng màn hình. Thanh này dùng để nhập và hiển thị các thông tin liên quan đến quá trình thao tác.