Tương tự tạo cung cũng có nhiều cách chọn trong Jdpaint.

Tạo cung qua ba điểm, nhấp chọn 3 điểm để xác định cung.

43 44 45

Cung qua hai điểm

Xác định hai điểm đầu và cuối của cung

46 47

Lưu ý khi bạn nhập kích thước nhỏ hơn kích thước tối thiểu của cung qua hai điểm này nó sẽ báo lỗi.

48

Sau khi nhập bán kính phù hợp.

49

Nó sẽ hiện ra hai đường tròn lớn cũng là 4 cung riêng lẻ, nhấp chuột chọn cung mà bạn muốn lấy.

49 50

Tùy chọn Arc, Center Rad

Tùy chọn này xác định cung thông qua tâm và hai điểm đầu cuối của cung.

7152  54 53

Tùy chọn Arc, Cent Rad Length

Tương tự ở trên nhưng trình tự chọn là tâm, góc bắt đầu và chiều dài của cung.

5556

Sau đó xoay chọn góc để đặt.

 

 

57 58

Tùy chọn tiếp tuyến

59

Trước tiên vẽ hai đường tròn, ta sẽ thực hiện thao tác này.

Chọn tùy chọn ở trên cho lệnh Arc, nhấp chọn vào cung, sau đó chọn điểm tiếp xúc. ta có đường mới tạo như hình.

72 61

Tiếp xúc hai cung.

Chọn hai cung cần tiếp xúc, đường cung tiếp tuyến sẽ được tạo.

62 63

Nhập bán kính cho cung.

64 65

Tùy chọn tiếp tuyến với 3 đường, chọn 3 cung và đường cung tiếp tuyến với 3 đường này sẽ được tạo ra.

66 67

Tùy chọn cuối cùng là tùy chọn Centerline.

Để thực hành ta vẽ hai đường chéo nhau như hình.

Dùng lệnh arc với tùy chọn này rồi chọn hai đường vừa tạo. khi đó xuất hiện hai đường tròn lớn tiếp xúc với hai đường này, thật ra nó là 4 cung xem trước, bạn nhấp chuột chọn phần cung muốn lấy.

68 69 70