Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Khái niệm

Helical Sweep là một lệnh chuyên tạo các đường xoắn ốc , ví dụ các lò xo, trục vít, lưỡi khoan, ren…

Để truy cập lênh Helical Sweep, chọn mũi tên  bên cạnh lệnh Sweep, xuất hiện thêm biểu tượng của lệnh Helical Sweep, xuất hiện thanh Dashboard.

Hai tùy chọn Sketch Remove Material bị mờ đi chưa có hiệu lực vì chưa đủ điều kiện để tạo tiết diện của khối xoắn và không có khối cơ ban đầu để thực hiện việc cắt.

Tạo lò xo trụ với bước xoắn không đổi.

Chọn Helical Sweep  -> xuất hiện thanh Dashboardthiet-ke-creo.1

Chọn Solid -> Right Handel (mặc định)

Chọn References -> xuất hiện của sổ với các tùy chọn:thiet-ke-creo.2

Helix sweep Profile: biên dạng của khối xoắn

Profile start point: điểm bắt đầu

Axis of revolution: tâm trục của khối xoắn

Section orientation: mặt tiết diện xoắn

+ Throught axis of revolution: đi qua trục xoắn vít

+ Nomal to Trajectory: vuông góc với đường xoắn

Chọn Define -> chọn mặt phẳng Font làm mặt phẳng vẽ biên dạng xoắn

thiet-ke-creo.3

Dùng lệnh LineCenterline để biên dạng lò xo như hình

Chọn OK để kết thúc việc tạo biên dạng lò xo -> quay lại thanh Dashboard

Chọn Sketch để vẽ tiết diện của lò xo là đường trònthiet-ke-creo.4

Nhập vào ô Pich Value giá trị bước xoắn -> okthiet-ke-creo.5

Tạo lò xo côn với bước xoắn không đổi.

Chọn lò xo trên màn hình -> tại Model tree click phải chuột Edit Definition. Xuất hiện thanh Dashboardthiet-ke-creo.6

Chọn References -> Chọn Edit trong ô Halix sweep  profile để sửa biên dạng lò xo như hình  -> OK

thiet-ke-creo.7 thiet-ke-creo.8 thiet-ke-creo.9

Tạo lò xo hình Sin

Chọn lò xo trên màn hình -> click phải chuột chọn Edit Defition -> xuất hiện thanh Dashboardthiet-ke-creo.10

Chọn References -> chọn Edit  trong ô Helix sweep profile để sửa biên dạng lò xo.thiet-ke-creo.11

Sửa Pitch Value thành 10 -> OKthiet-ke-creo.12

Tạo lò xo trụ với bước xoắn thay đổi.

Tạo Part mới đặt tên là Helical_sweep_var

Chọn Helical Sweep -> xuất hiện thanh Dashboard

Chọn solid -> Right Handed

Chọn mặt phẳng Font làm mặt phẳng vẽ biên dạng

Vẽ biên dạng lò xo như hình -> OK

Chọn Sketch, để vẽ tiết diện của lò xo là đường tròn đường kính 5mm -> OK

Trên màn hình hệ thống cho xem trước hình lò xo có bước xoắn là 10mm

Chọn Pitch trên thanh Dashboard để hiện ra cửa sổ bước xoắn như hình, lò xo hiện tại chỉ có 1 bước xoắn 20 không đổi, thay bằng 10 và mặc định tại điểm Start pointthiet-ke-creo.13

Chọn Add Pitch để thêm giá trị của bước xoắn, mặc định của hệ thống điểm tiếp theo để nhập giá trị bước xoắn là End Point, nhập 10 vào ô Pitch.

Chọn Add Pitch để tiếp tục thêm bước xoắn khác  -> trong bảng xuất hiện thêm giá trị thứ 3 với bước xoắn là 30 -> nhập giá trị 25, cột Location Type là kiểu Value, và cột Location nhập 100. Đây là vị trí của bước xoắn 30.

Có thể thay thế kiểu Value thành kiểu  Ratio, hay References bằng cách click vào ô Value  để hiện ra 2 tùy chọn này.thiet-ke-creo.14

Tạo lò xo trụ có tiết diện thay đổi theo tham số

Việc tạo lò xo có tiết diện thay đổi suốt chiều dài của lò xo tương tự như việc tạo lò xo ở trên, ở đây mặt cắt tiết diện lò xo sẽ thay đổi biến thiên theo 1 tham số cho trước.

Các bước thực hiện:

Tạo part mới

Chọn Helical sweep -> xuất hiện thanh  Dashboard.

Chọn Solid -> Right handed

Chọn References -> Helix sweep profile -> Define.

Chọn mặt phẳng Font làm mặt vẽ biên dạng

Vẽ biên dạng lò xo như hình -> OK

Chọn Sketch để vẽ tiết diện của lò xo là đường tròn đường kính 10mmthiet-ke-creo.15

Trên thanh menu chọn Tool -> d=Relations -> xuất hiện của sổ Relations, kích thước đường 10 thay đổi thành sd2, trong cửa sổ Relations nhập phương trình :

sd2 = 10 + 5 * sin (trajpar * 360 * 5)

chọn OK đón cửa sổ Relations.thiet-ke-creo.16 thiet-ke-creo.17

Tại cửa sổ Sketch -> chọn OK -> nhập bước xoắn 20.

Quay lại cửa sổ Helical Sweep, trên màn hình thì tiết diện của lò xo xem trước vẫn chưa thay đổi.

Trên thanh Dashboard chọn Option, xuất hiện cửa sổ Option  -> chọn Vary section -> chọn OK.

thiet-ke-creo.18 thiet-ke-creo.19

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.