Phổ Thông

IDCourse NameDurationStart Date
Lập trình chip ARM STM3218 Tháng Ba, 2019
Internet of thing – Iot19 Tháng Ba, 2019
Thiết kế mạch Altium20 Tháng Ba, 2019
Lập trình Arduino21 Tháng Ba, 2019
RHI-002Thiết Kế Nữ Trang Matrix30 Giờ
DEL-002Thiết Kế Dày Dép30 Giờ26 Tháng Ba, 2019
Gia Công Khuôn PowerMill30 Giờ26 Tháng Ba, 2019
NX-001Thiết Kế NX30 Giờ25 Tháng Ba, 2019
RHI-001Thiết Kế Rhinoceros30 Giờ24 Tháng Ba, 2019
PTC-001Thiết Kế Creo/ProE30 Giờ23 Tháng Ba, 2019
SW-001Thiết kế Cơ Khí Solidworks30 Giờ22 Tháng Ba, 2019
IN-001Thiết Kế Máy INVENTOR30 Giờ20 Tháng Ba, 2019
MAS-001Lập Trình Gia Công Mastercam30 Giờ28 Tháng Ba, 2019
CAT-001Thiết Kế CATIA30 Giờ27 Tháng Ba, 2019
JDP-001Điêu Khắc Gỗ JDPaint30 Giờ26 Tháng Ba, 2019
CNC-001Lập Trình – Vận Hành CNC4 Weeks26 Tháng Ba, 2019
ATC-001Khóa Học Autocad16 Giờ25 Tháng Ba, 2019