Phổ Thông

IDCourse NameDurationStart Date
Lập trình chip ARM STM3214 Tháng Mười Hai, 2018
Internet of thing – Iot10 Tháng Mười Hai, 2018
Thiết kế mạch Altium15 Tháng Mười Hai, 2018
Lập trình Arduino11 Tháng Mười Hai, 2018
RHI-002Thiết Kế Nữ Trang Matrix30 Giờ
DEL-002Thiết Kế Dày Dép30 Giờ25 Tháng Mười Hai, 2018
Gia Công Khuôn PowerMill30 Giờ20 Tháng Mười Hai, 2018
NX-001Thiết Kế NX30 Giờ16 Tháng Mười Hai, 2018
RHI-001Thiết Kế Rhinoceros30 Giờ16 Tháng Mười Hai, 2018
PTC-001Thiết Kế Creo/ProE30 Giờ10 Tháng Mười Hai, 2018
SW-001Thiết kế Cơ Khí Solidworks30 Giờ17 Tháng Mười Hai, 2018
IN-001Thiết Kế Máy INVENTOR30 Giờ13 Tháng Mười Hai, 2018
MAS-001Lập Trình Gia Công Mastercam30 Giờ9 Tháng Mười Hai, 2018
CAT-001Thiết Kế CATIA30 Giờ14 Tháng Mười Hai, 2018
JDP-001Điêu Khắc Gỗ JDPaint30 Giờ15 Tháng Mười Hai, 2018
CNC-001Lập Trình – Vận Hành CNC4 Weeks8 Tháng Mười Hai, 2018
ATC-001Khóa Học Autocad16 Giờ16 Tháng Mười Hai, 2018