Nâng Cao

IDCourse NameDurationStart Date
CAE-001Mô Phỏng Phân Tích30 Giờ20 Tháng Ba, 2018
SCA-001Thiết Kế Ngược – Scan 3D30 Giờ23 Tháng Năm, 2018
MUT-001Gia Công Nhiều Trục30 Giờ12 Tháng Bảy, 2018
SIE-002Thiết Kế Khuôn Dập30 Giờ20 Tháng Ba, 2018
PLA-001Thiết Kế Khuôn Nhựa30 Giờ20 Tháng Ba, 2018
ZBR-001Thiết kế gia công tượng 4D30 Giờ25 Tháng Năm, 2018
ANS-001Mô Phỏng Ansys30 Giờ20 Tháng Mười Một, 2018
ALP-001Gia Công Alphacam30 Giờ25 Tháng Ba, 2018
SIM-001Phân Tích Abaqus Cơ Bản30 Giờ25 Tháng Ba, 2018