Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Số Trang: 108

Dung Lượng: 3 MB

Tác giả: Khúc Trường Sơn

Nội dung tài liệu: 

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN
CHƯƠNG 2: HỆ THỐNG ĐỊNH VỊ VÀ ỨNG DỤNG GIÁM SÁT, QUẢN LÝ PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG
2.1. Hệ thống định vị toàn cầu GPS
2.2. Nguyên lý định vị vệ tinh GPS
2.3. Giao thức dành cho máy thu GPS
2.3.1. Giới thiệu về chuẩn NMEA
2.3.2. Ghép nối phần Cứng theo chuẩn NMEA
2.3.3. Các đoạn mã theo chuẩn NMEA
2.3.4. Giải mã một số đoạn mã xác định vị trí
CHƯƠNG 3: HỆ ĐIỀU HÀNH
3.1. Hệ điều hành UNIX
3.1.1. Lịch sử phát triển
3.1.2. Hai dòng UNIX: System V của AT&T, Novell và Berkeley Software
Distribution (BSD) của Đại học Berkeley
3.2. Hệ điều hành LINUX
3.2.1. Lịch sử phát triển
3.2.2. Lợi ích khi sử dụng Linux
3.2.3. Một số hạn chế còn tồn tại của Linux
3.2.4. Các phiên bản của Linux
3.2.5. Hệ thống tiến trình (process) của Linux
3.2.6. Hệ thống tập tin của Linux
3.2.7. Kết nối mạng thông qua TCP/IP
CHƯƠNG 4: PYTHON và RASPBERRY
4.1 Ngôn ngữ lập trình Python
4.1.1 Giới thiệu về Python
4.1.2 Lịch sử phát triển của Python
4.1.3 Đặc điểm của Python:
4.1.4 Các phiên khác của Python:
4.2 Máy tính nhúng Raspberry Pi
4.2.1 Giới thiệu về Board Raspberry Pi
4.2.2 Cấu hình của RPi
4.2.3 Ứng dụng của RPi
4.2.4 Kết nối của Raspberry Pi
4.2.5 Các hệ điều hành cho Raspberry Pi:
CHƯƠNG 5: THIẾT KẾ CHẾ TẠO THIẾT BỊ GIÁM SÁT HÀNH TRÌNH TRỰC TUYẾN
5.1 Thiết kế chế tạo thử nghiệm mạch điện
5.2 Sơ đồ khối
5.3 Thiết kế thiết bị
5.4 Lựa chọn linh kiện
5.5 Thiết kế chi tiết mạch điện
CHƯƠNG 6: XÂY DỰNG PHẦN MỀM CHO THIẾT BỊ GIÁM SÁT HÀNH TRÌNH
6.1 Phần mềm GPSD
6.2 Giao thức kết nối thiết bị với máy chủ
6.3 Xây dựng cơ sở dữ liệu SQLite
6.4 Xây dựng các module của chương trình.


Vận tải nói chung và vận tải ô tô nói riêng có chức năng vận chuyển hàng hóa và hành khách nhằm đáp ứng yêu cầu nguyên, nhiên vật liệu cho sản xuất, tiêu dùng và sự đi lại của nhân dân. Nếu thiếu nó thì trình sản xuất nào cũng không thể thực hiện đƣợc, việc giao lƣu hàng hóa giữa các khu vực, các vùng và sự đi lại của nhân dân sẽ gặp rất nhiều khó khăn. Vì vậy, vận tải ô tô cần thiết đối với tất cả các giai đoạn của quá trình sản xuất, đối với việc lƣu thông hàng hóa phục vụ nhu cầu tiêu dùng và đi lại của nhân dân. Vận tải ô tô là cầu nối giữa sản xuất với tiêu
dùng, giữa thành phố với nông thôn, giữa miền xuôi với miền ngƣợc, ngoài ra còn làm nhiệm vụ chuyển tải giữa vận tải đƣờng sắt, vận tải đƣờng không, vận tải đƣờng thủy đến các địa điểm sản xuất và tiêu dùng.

Song hành với sự phát triển của ngành vận tải một vấn đề phát sinh là tình hình tai nạn giao thông có chiều hƣớng ngày càng tăng cao. Theo thống kê của Cục Cảnh sát giao thông năm 2015 cả nƣớc xảy ra 22.827 vụ, làm chết 8.727 ngƣời, bị thƣơng 21.069 ngƣời. So với năm 2014, giảm 2.842 vụ (- 11%), giảm 364 ngƣời chết (- 4%), giảm 3.794 ngƣời bị thƣơng (- 15,26%).

Qua thống kê, phân tích tổng số các vụ TNGT xảy ra trong năm 2015 cho thấy các lỗi vi phạm TTATGT chủ yếudẫn đến TNGT là: đi không đúng làn đƣờng, phần đƣờng quy định chiếm tỉ lệ cao (26%), chạy quá tốc độ (9%), chuyển hƣớng không đúng quy định (9%), ngoài ra các lỗi không nhƣờng đƣờng, vƣợt xe, sử dụng rƣợu bia chiếm tỉ lệ đáng kể .

Chính vì những lý do trên và để tăng cƣờng công tác quản lý vận tải của các sở ban ngành, ngày 10 tháng 09 năm 2014 Chính Phủ Nƣớc Cộng Hòa Xã Hội Việt Nam đã ban hành nghị định số 86/2014/NĐ-CP (thay thế nghị định số
91/2009/BĐ-CP ban hành ngày 21 tháng 10 năm 2009) VỀ KINH DOANH VÀ ĐIỀU KIỆN KINH DOANH VẬN TẢI BẰNG XE Ô TÔ. Theo nghị định này theo lộ trình các đơn vị kinh doanh vận tải sẽ phải trang bị các thiết bị giám sát
hành trình trên các phƣơng tiện vận tải.

Ngoài việc đảm bảo các quy định về quản lý của Nhà nƣớc, các doanh nghiệp vận tải khi lắp đặt thiết bị giám sát hành trình còn đƣợc hƣởng lợi từ việc áp dụng các tiến bộ của khoa học kỹ thuật vào trong công tác quản lý, điều hành của doanh nghiệp đƣợc thể hiện ở một số điểm sau:

 *     Hệ thống quản lý, giám sát xe trực tuyến là hệ thống ứng dụng công nghệ định vị toàn cầu (GPS – xác định tọa độ) kết hợp công nghệ GSM/GPRS/3G ( truyền dữ liệu) và cơ sở dữ liệu giúp cho các tổ chức, công ty, cá nhân giám sát từ xa phƣơng tiện của mình theo thời gian thực trên bản đồ số và quản lý phƣơng tiện thông qua hệ thống
báo cáo với mục đích tối ƣu thời gian, tiết kiệm chi phí, tăng khả năng điều phối, giám sát, quản lý.
    Thiết bị giám sát hành trình có khả năng theo dõi, ghi nhận hành trình chuyển động, vị trí dừng đỗ, vận tốc xe chạy, thời gian lái xe liên tục, thời gian lái xe trong ngày của ngƣưi lái xe và nhiều thông tin khác…
do đó sử dụng thiết bị giám sát hành trình để quản lý và theo dõi phƣơng tiện thì có khả năng giám sát đƣợc trạng thái hoạt động trên đường của phƣơng tiện và lái xe, từ đó có thể ra các quyết định về đảm bảo an toàn giao thông.
     Hiện nay, các phương tiện với đặc thù công việc di chuyển khắp mọi nơi, ngƣời điều hành quản lý không theo phương tiện hoặc tốn nguồn lực đi theo để quản lý, giám sát phương tiện. Hệ thống cho phép ngƣời quản lý ngồi tại văn phòng, sử dụng thiết bị kết nối internet (Máy tính, Ipad, Smartphone..) và sử dụng tài khoản hệ thống cung
cấp có thể quản lý tất cả các thông tin liên quan đến tình trạng, vị trí của phương tiện đang lưu thông và làm nhiệm vụ.

  •  Ngoài ra, hệ thống cho phép quản lý lượng nhiên liệu còn lại, lƣợng nhiên liệu tiêu hao trong quá trình sử dụng, cảnh báo các tình trạng
    của phƣơng tiện như cần bảo dưỡng, hết hạn giấy phép,…
  •  Dịch vụ giám sát hành trình của có thể kiểm soát tốt được số lượng xe, giảm bớt nhân công. Theo dõi, kiểm soát thông qua các tiêu chí của hệ thống để ngăn chặn, xử lý những trƣờng hợp vi phạm của lái xe.

Link download tài liệu: 

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.