xưởng cơ khí

Th3
29

Sinh viên khối kỹ thuật cần học gì để theo mảng thiết kế chế tạo

Tổng quan Thiết kế chế tạo là hai mảng không thể tách rời nhau, có thể bạn sẽ làm cả hai mảng hoặc làm mảng này nhưng bắt buộc phải nắm được kiến thức của mảng kia. Bởi vì mục đích cuối cùng là cho ra sản phẩm thực tế, do đó từ bước thiết […]

DETAIL