Thiết kế sản phẩm nhựa và khuôn ứng dụng phần mềm Solidwoks

Th3
17

Thiết kế sản phẩm nhựa và khuôn ứng dụng phần mềm Solidwoks

Đây là một trong những sản phẩm nổi tiếng của hãng Dassault systemn, bên cạnh một sản phẩm nổi tiếng khác của hãng này là Catia. Phần mềm SolidWorks® 3D CAD là phần mềm trực quan và cho phép bạn thiết kế các sản phẩm cơ khí nói riêng và hình khối nói chung tốt […]

By hoang_tranyen | Tài liệu cơ khí
DETAIL