thiết kế ngược

Đơn vị và định dạng file quét mẫu 3D

Quét mẫu 3D hay còn gọi là thiết kế ngược, không phải ai cũng biết đến lĩnh vực này, nhưng nếu không biết thì công việc của bạn cũng chưa tối ưu lắm đâu, vì với những mẫu phức tạp, hoặc mẫu đã có thì việc thiết kế ngược sẽ giúp tiết kiệm thời gian […]

By tranyen | Thiết kế ngược
DETAIL

Thiết kế ngược quét mẫu 3D chất lượng nhất

Khi bạn có một mẫu cần phải thiết kế lại, có thể sử dụng nguyên vẹn mẫu đã có, hoặc chỉnh sửa lại theo ý của mình, phục vụ cho các công việc sao chép mẫu cũ, những mẫu không còn sản xuất, chúng tôi không hoan nghênh việc ăn cắp mẫu. Công việc thiết […]

By tranyen | Uncategorized
DETAIL
Th10
23

Đào tạo thiết kế ngược quét mẫu scan mẫu 3d

Chương trình thiết kế ngược giúp bạn có thể sử dụng lại các mẫu sẵn có thông qua sự trợ giúp của phần mềm cad cam. Thiết kế ngược giúp bạn tiết kiệm rất nhiều thời gian so với khi thiết kế lại, và khi bạn không có các thông số cụ thể của chi […]

DETAIL