thiết kế khuôn nhựa

Th11
17

Những tính năng nội bật khi thiết kế khuôn nhựa với NX Mold Wizard

1/ Giới thiệu về Modul Mold Wizard 1.1/ Công dụng Modul Mold Wizard giúp bạn thiết kế khuôn nhựa và các loại khuôn khác.  Bạn có thể tạo mô hình 3D của: Lòng khuôn  Lõi  Thanh đẩy  Chốt đẩy Sub-inserts  Các bộ phận khuôn 1.2/ Ưu điểm – Mold Wizard  luôn được kiểm tra và […]

By tranyen | Thông tin
DETAIL

Thiết kế khuôn ép nhựa bằng phần mềm

Các sản phẩm và khả năng sản xuất mặt hàng nhựa ngày càng phong phú, nhiều lúc bạn cảm thấy không thể theo kịp công nghệ, do trước giờ làm việc theo kinh nghiệm quá nhiều, vì vậy việc đổi mới sẽ cần rất nhiều thời gian. Danh mục tài liệu khuôn miễn phí Bạn […]

By tranyen | Thông tin
DETAIL